Hoàn thuế khi kết quả phân tích phân loại được giảm thuế Lưu

280 8 20/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi nhập khẩu nhiều mặt hàng là nguyên liệu để sản xuất sơn và mực in. Cơ quan hải quan đã yêu cầu lấy mẫu để phân tích phân loại mã số hàng hóa. Sau khi lấy mẫu chúng tôi phát hiện ra là mình đang áp sai mã hs của nhiều mặt hàng dẫn đến nộp thừa số tiền thuế phải nộp trong 3 năm qua. Nay tôi xin được sửa lại HS của tất cả tờ khai cũ để hoàn thuế được không? Nếu được hay không được thì căn cứ pháp lí là gì?

Bình luận

Thông tin bài viết

Hoàn thuế khi kết quả phân tích phân loại được giảm thuếCâu hỏi: 21292:chúng tôi nhập khẩu nhiều mặt hàng là nguyên liệu để sản xuất sơn và mực in. Cơquan hải quan đã yêu cầu lấy mẫu để phân tích phân loại mã số hàng hóa. Sau khi lấymẫu chúng tôi phát hiện ra là mình đang áp sai mã hs của nhiều mặt hàng dẫn đến nộpthừa số tiền thuế phải nộp trong 3 năm qua. Nay tôi xin được sửa lại HS của tất cả tờkhai cũ để hoàn thuế được không? Nếu được hay không được thì căn cứ pháp lí là gì?Ngày gửi: 31/01/2019 - Trả lời: 12/02/2019Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Giai ThăngĐịa chỉ: Số 05 Lô B2 Thái Phiên Cầu Tre Ngô Quyền Hải Phòng- Email : manhnguyenld@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 46 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:“Điều 46. Nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám địnhĐối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuếphải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 vàĐiều 42 Thông tư này.Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộpthuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quanhải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sungthông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờkết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quyđịnh của pháp luật.Trường hợp người nộp thuế không khai bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện ấnđịnh thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậmnộp và tiền phạt (nếu có) theo quy định”.Căn cứ khoản 9 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tàichính quy định:9. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuKhai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửađổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổithông tin tờ khai hải quan.1 1. Các trường hợp khai bổ sungTrừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tạimục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sungcác chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm trachuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩmđộng vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sungsau thông quan trong các trường hợp sau:b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quanthì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quannhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanhtra;b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyếtđịnh kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mớiphát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theoquy định của pháp luật.Như vậy, đối với các tờ khai đã được thông quan trước đây, công ty căn cứ các quyđịnh trên để xác định có được khai bổ sung hay không và cơ quan hải quan nơi đăngký tờ khai sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xem xét việc khai bổ sung của công ty. Lưu ýcông ty rằng kết quả phân tích, phân loại chỉ áp dụng cho lô hàng đã lấy mẫu và phântích cụ thể, việc áp dụng kết quả trên để phân loại cho các lô hàng trước đây cần phảicó đủ các cơ sở, điều kiện theo quy định.Trường hợp được phép khai bổ sung và làm giảm số tiền thuế thực tế phải nộp thìcông ty được hoàn số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 64, 65 điều 1 Thôngtư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2