Hoàn thuế đối với linh kiện thuộc nhóm 98.49 chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu Lưu

54 3 20/04/2020 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô đáp ứng được tiêu chí về sản lượng chung tối thiểu với nhóm xe, sản lượng riêng tối thiểu với mẫu xe và các điều kiện khác thì sẽ được hoàn thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

Thông tin đơn vị gửi yêu cầuTên: Nguyễn Thị Xuân ThọCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Hoàn thuếTiêuđề:Hoàn thuế đối với linh kiện thuộc nhóm 98.49 chương trình ưu đãi thuế nhập khẩuCâu hỏi:Kính gửi Tổng cục Hải quan,Tôi có thắc mắc là khi Doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô đáp ứng được tiêu chí về sản lượng chung tối thiểu với nhóm xe, sản lượng riêng tối thiểu với mẫu xe và các điều kiện khác thì sẽ được hoàn thuế với số lượng linh kiện đã dùng để sảnxuất nhóm xe hay để sản xuất mẫu xe cam kết đạt sản lượng tối thiểu?Tôi xin chân thành cảm ơn!Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Cục Thuế Xuất nhập khẩuNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 3 Điều 7a được bổ sung tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì:“- Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49:+ Chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 hàng năm doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 cho các linh kiện ô tô đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế trong giai đoạn theo đề nghị của doanh nghiệp. Giai đoạn đề nghị của doanh nghiệp tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế ngay sau ngày Nghị định được ký ban hành thì chậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 trở đi, doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 cho các linh kiện ô tô đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô trong giai đoạn từ ngày doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.”.Như vậy, trường hợp Công ty đã thực hiện các thủ tục tham gia Chương trình ưu đãi thuế tại khoản 3 Điều 7a đáp ứng các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế quy 1 định tại điểm b khoản 2 Điều 7a thì được đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm98.49 cho các linh kiện ô tô trong nước chưa sản xuất được đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế trong từng thời kỳ quyết toán tương ứng. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếuvới tình hình thực tế để thực hiện. Trường hợp vướng mắc thì Công ty liên hệ với cơ quan hải quan quản lý để được hướng dẫn cụ thể.Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!2