Hoàn thuế cho hàng tái xuất tại chỗ Lưu

108 4 04/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có phát sinh tái xuất bán hàng nguyên phụ liệu tồn kho cho công ty nước ngoài, nhưng công ty này lại chỉ định giao hàng cho một công ty gia công khác tại Việt Nam.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18682:Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, Hoạt động trong ngành may mặc, công ty có nhậpnguyên liệu về để sản xuất hàng xuất khẩu theo loại hình E31, sau khi sản xuất hàngxuất khẩu, chúng tôi có phát sinh tái xuất bán hàng nguyên phụ liệu tồn kho cho côngty nước ngoài, nhưng công ty này lại chỉ định giao hàng cho một công ty gia côngkhác tại Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi đã làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ vàcông ty nhận hàng tại Việt Nam đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo quy địnhtại điều 86 thông tư 38/2015/TT-BTC. Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đã nhận đượctiền hàng thanh toán từ phía nước ngoài (có chứng từ ngân hàng thanh toán qua ngânhàng). Lượng hàng nhập khẩu theo loại hình E31 năm 2015 và đã nộp thuế nhập khẩuvà VAT do quá hạn 275 ngày trước khi nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực. Vậycông ty xin hỏi khi tái xuất tại chỗ như trên, chúng tôi có được hoàn thuế cho nguyênphụ liệu tái xuất này không?Ngày gửi: 05/04/2017 - Trả lời: 13/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MALIA TTAĐịa chỉ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC - Email : HOANTT1603@GMAIL.COMVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm 25 Phụ lục ban hành công văn số 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016của Tổng Cục Hải quan quy định:“Căn cứ ban hành quyết định hoàn thuế, không thu thuế đối với các tờ khai đăng kýtrước ngày 01/09/2016 thực hiện theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu số 45/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thực hiện”.Căn cứ khoản 8 điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“…8. Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc táixuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phithuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thươngmại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiệntheo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộptương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.a) Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuấtkhẩu:a.1) Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại ViệtNam;a.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấythông báo kết quả giám định hàng hoá của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩmquyền giám định hàng hoá xuất nhập khẩu hoặc văn bản chấp nhận nhận lại hàng1 hóa của chủ hàng nước ngoài. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thếsố lượng hàng hoá đã xuất trả nước ngoài thì người nộp thuế phải kê khai nộp thuếnhập khẩu theo quy định;a.3) Hàng hoá xuất khẩu vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp xuất vào khu kinh tếthương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thựchiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được sử dụng trong khu phi thuế quanhoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài.…c) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất còn trong thời hạn nộp thuế nhậpkhẩu thì không phải nộp thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tái xuất.Như vậy, trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu theo hình thức nhập SXXK (E31)sau đó bán nguyên liệu cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tạiViệt Nam chưa được quy định trong các trường hợp được hoàn thuế như trên.Lưu ý công ty, theo quy định tại điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013của Bộ Công thương thì “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hànhcác hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bánhàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấyphép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.Theo quy định trên, công ty chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá vàcác hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy phépđầu tư.- Căn cứ mục 4 phần II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của BộThương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:“4. Thanh lý hàng nhập khẩua) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu baogồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoánhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu,nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy.b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:…- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá kháckhi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:…- Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:+ Dư thừa, tồn kho;+ Không đảm bảo chất lượng;2 + Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.Như vậy, đối với nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình nhập SXXK (E31), công ty chỉđược bán cho khách hàng nước ngoài sau khi thực hiện thủ tục thanh lý theo quy địnhtại mục 4 Thông tư số 04/2007/TT-BTM, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý là xuấtkhẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Về vướng mắc trongviệc hoàn lại thuế hàng xuất trả tại chỗ, công ty có công văn giải trình gửi nơi làm thủtục để được hướng dẫn và xử lý.3