Hỗ trợ tư vấn thủ tục nhập khẩu da cá sấu đã qua xử lý (nhuộm màu) Lưu

188 3 15/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty cần nhập khẩu mặt hàng da cá sấu đã qua xử lý (nhuộm màu) từ Singpapore. Sản phẩm này được chúng tôi nhập về để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất ra các thành phẩm từ da cá sấu, vui lòng tư vấn giúp công ty thủ tục nhập khẩu mặt hàng trên về VN.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18856:Công ty cần nhập khẩu mặt hàng da cá sấu đã qua xử lý (nhuộm màu) từ Singpapore.Sản phẩm này được chúng tôi nhập về để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất ra cácthành phẩm từ da cá sấu, vui lòng tư vấn giúp công ty thủ tục nhập khẩu mặt hàng trênvề VN.Ngày gửi: 16/05/2017 - Trả lời: 19/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH The MosĐịa chỉ: 178A No Trang Long, Ward 13, Binh Thanh District - Email:rosemary.ngo118@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ điều 11 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thông quy định:Điều 11. Nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES1. Cấm nhập khẩuNghiêm cấm nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES có nguồngốc từ tự nhiên vì mục đích thương mại.2. Nhập khẩu có giấy phépa) Mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tựnhiên chỉ được nhập khẩu cho mục đích phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học,trao đổi giữa các vườn thú, vườn thực vật, triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đíchlợi nhuận, trao trả mẫu vật giữa Cơ quan Quản lý CITES các nước.b) Mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I có nguồn gốc từ trại nuôi sinh sản, cơsở trồng cấy nhân tạo, mẫu vật quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và mẫu vậtđộng vật, thực vật thuộc Phụ II và III của Công ước CITES phải được Cơ quan Quảnlý CITES Việt Nam cấp giấy phép.- Căn cứ điểm 9 Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônthì “Một loài được đưa vào Phụ lục thì tất cả các bộ phận và dẫn xuất của chúngcũng nằm trong Phụ lục đó, trừ khi có chú giải cụ thể. Dấu (#) đứng trước các số đặtcùng hàng tên của một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học cao hơn thuộc Phụ lụcII hoặc III được dùng để xác định các bộ phận hoặc dẫn xuất của loài thực vật đượcquy định là ‘mẫu vật’ thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước theo Điều I, Khoản b,Điểm iii”.Theo Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì “Bộ cá sấu” vừathuộc phụ lục I CITES và phụ lục II CITES. Do đó, công ty cần xác định da cá sấu1 nhập khẩu có nguồn gốc từ bộ cá sấu thuộc phụ lục I CITES hay phụ lục II CITES đểthực hiện. Trường hợp da cá sấu của các bộ cá sấu thuộc Phụ lục I CITES có nguồngốc tự nhiên thì không được nhập khẩu. Trường hợp da cá sấu của các bộ cá sấu thuộcphụ lục I CITES có nguồn gốc từ trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo hoặc dacá sấu của các bộ cá sấu thuộc phụ lục II CITES thì khi nhập khẩu phải có giấy phépcủa cơ quan quản lý CITES.Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu: Công ty thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2