Hồ sơ và thủ tục hải quan nhập khẩu và bán cho doanh nghiệp chế xuất Lưu

166 9 06/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi trúng thầu cung cấp máy, thiết bị và lắp đặt cho 1 công ty là doanh nghiệp chế xuất.Những máy móc và thiết bị này chúng tôi nhập từ nước ngoài. Cho hỏi là công ty chúng tôi cần những thủ tục gì để được miễn thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng ?

Từ khóa : bán hàng cho DNCX

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18673:Công ty chúng tôi trúng thầu cung cấp máy, thiết bị và lắp đặt cho 1 công ty là doanhnghiệp chế xuất.Những máy móc và thiết bị này chúng tôi nhập từ nước ngoài. Chohỏi là công ty chúng tôi cần những thủ tục gì để được miễn thuế nhập khẩu và giá trịgia tăng ?Ngày gửi: 07/04/2017 - Trả lời: 14/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOAĐịa chỉ: 790 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM - Email:phuong.bui@hvac.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:“Điều 14. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượngđược hưởng ưu đãi đầu tư1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầutư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu.2. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự ánthuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩuđược phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượngưu đãi đầu tư.3. Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tưthì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sảnxuất của dự án ưu đãi đầu tư.4. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theoquy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sửdụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định củaBộ Khoa học và Công nghệ.5. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị địnhnày”.Theo quy định trên, hồ sơ thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại điều điều 31Nghị định 134/2016/NĐ-CP:“Điều 31. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan1. Hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật hải quan và các văn bảnhướng dẫn thi hành.1 2. Ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tùy từng trường hợp, người nộp thuếnộp thêm một trong các chứng từ sau:…b) Hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ địnhthầu trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu trongtrường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hóa: 01 bản chụp có đóngdấu sao y bản chính của cơ quan;…”Căn cứ điểm đ khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 9. Thuế suất 0%1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng,lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hànghoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợpkhông áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cánhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cánhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nướcngoài theo quy định của pháp luật.…đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuếquan;2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:…b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khuphi thuế quan;- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ kháctheo quy định của pháp luật;Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nướcngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từthanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu,khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu…”Hàng hoá cung cấp, lắp đặt công trình ở trong khu phi thuế quan có thuế suất VAT là0%. Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thực hiện theo điểm b khoản 2 điều 9 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2