Hồ sơ thị trường Myanmar (cập nhật Tháng 03.2018 bởi Ban quan hệ Quốc tế VCCI) Lưu

269 34 19/08/2017 Đăng bởi : Admin 18 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hồ sơ thị trường Myanmar (cập nhật Tháng 03.2018 bởi Ban quan hệ Quốc tế VCCI)

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG MYANMAR Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 ext 247 Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Myanmar Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................................................................... 3 1. Các thông tin cơ bản .......................................................................................................... 3 3. Du lịch:............................................................................................................................... 4 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ ....................................................................................................................... 4 1. Tổng quan: ......................................................................................................................... 5 2. Các chỉ số kinh tế: .............................................................................................................. 6 3. Thuận lợi và khó khăn khi kinh doanh và đầu tư tại Myanmar. ........................................ 8 III. QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM ............................................................ 8 1. Các Hiệp định, thoả thuận về kinh tế đã ký kết: ................................................................ 8 2. Hợp tác thương mại ........................................................................................................... 9 3. Tập quán: ......................................................................................................................... 10 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM .................................................... 11 1. Quan hệ Ngoại giao: ........................................................................................................ 11 2. Quan hệ chính trị:............................................................................................................. 11 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI .................................................................................................. 12 VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH ................................................................................................................. 12 PHỤ LỤC THAM KHẢO Bảng 1. Xuất khẩu VN – Myanmar Bảng 2. Nhập khẩu VN – Myanmar Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Myanmar Cập nhật tháng 3/2015 Page 3 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Liên bang Mianma (Myanmar) Thủ đô : Nay Pyi Taw, là thủ đô hành chính, từ tháng 1/2006, trước đó là Yangon. Đứng đầu nhà nước: Tổng thống Thein Sein (4/2/2011) Đứng đầu chính phủ: Tổng thống Thein Sein Thành viên của các tổ chức quốc tế: UNESCO, WHO, UN, WTO v…v Diện tích: 676,578 km2 Khí hậu: nhiệt đới gió mùa, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, mùa khô từ tháng12 đến tháng 4. Tài nguyên: dầu, khí đốt, gỗ, kẽm, đá quý, quặng , khí đốt… Dân số: 55.7 triệu người Tuổi trung bình: 27.9 tuổi Dân tộc: Burman (68%), Shan(9%), Rakhine (4%), Trung Quốc (3%), Ấn Độ (2%), Mon(2%) và các dân tộc khác chiếm 5% Tôn giáo: Phật giáo (89%), Đạo hồi(4%), Thiên chúa (4%) và các đạo khá Ngôn ngữ : Miến Điện và một số tiếng dân tộc thiểu số. Tỷ giá: MMK/ USD – 975.5 (2014); 947.9 (2013); 867.6 (2012); 815 (2011); 5.58 (2010)