Hồ sơ thị trường Indonesia (cập nhật Tháng 03.2018 bởi Ban quan hệ Quốc tế VCCI) Lưu

195 28 19/08/2017 Đăng bởi : bichngoc 16 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hồ sơ thị trường Indonesia (cập nhật Tháng 03.2018 bởi Ban quan hệ Quốc tế VCCI)

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG INDONESIA Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 ext 247 Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Indonesia Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG INDONESIA MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................................................................... 3 1. Các thông tin cơ bản ......................................................................................................... 3 2. Lịch sử .............................................................................................................................. 4 3. Du lịch: ............................................................................................................................. 5 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ ....................................................................................................................... 5 1. Tổng quan: ........................................................................................................................ 5 2. Các chỉ số kinh tế: ............................................................................................................ 6 3. Những thuận lợi và khó khăn đối với các mặt hàng nhập khẩu vào Indonesia ................ 7 III. QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM .......................................................................................... 8 1. Văn bản đã ký kết: ............................................................................................................ 8 2. Hợp tác thương mại .......................................................................................................... 8 3. Tình hình đầu tư: .............................................................................................................. 9 4. Triển vọng phát triển kinh tế-thương mại với Việt Nam trong những năm tới: ............. 10 5. Tập quán Kinh doanh: .................................................................................................... 10 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM .................................................... 12 1. Quan hệ ngoại giao: ........................................................................................................ 12 2. Quan hệ chính trị: ........................................................................................................... 12 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI .................................................................................................. 13 VI. ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH......................................................................................................................... 13 PHỤ LỤC THAM KHẢO Bảng 1. Xuất khẩu VN – Indonesia Bảng 2. Nhập khẩu VN – Indonesia Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Indonesia Cập nhật tháng 3/2015 Page 3 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Cộng hòa In Đô Nê Xi A (Indonesia) Thể chế chính trị: Cộng hòa Thủ đô : Jakarta Đứng đầu nhà nước: Tổng thống JOKO Widodo (từ 10/2014), Phó Tổng Thống Jusuf KALLA (từ 10/2014), Đứng đầu chính phủ: Tổng thống JOKO Widodo (từ 10/2014), Phó Tổng Thống Jusuf KALLA (từ 10/2014) Thành viên của các tổ chức quốc tế: ADB, APEC, ARF, ASEAN, BIS, CICA (observer), CP, D-8, EAS, FAO, G-15, G-20, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, NAM, OIC, OPCW, PIF (partner), UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO Diện tích: 1,904,569 km2 Khí hậu: nhiệt đới nóng ẩm Tài nguyên: dầu, thiếc, khí đốt, nickel, gỗ, bauxite, đồng Dân số: 253.6 triệu người . Xếp thứ 5 trên thế giới Dân tộc: Javanese 40.6%, Sundanese 15%, Madurese 3.3%, Minangkabau 2.7%, Betawi 2.4%, Bugis 2.4%, Banten 2%, Banjar 1.7%, other or unspecified 29.9%