Hồ sơ thị trường Brunei (cập nhật Tháng 03.2018 bởi Ban quan hệ Quốc tế VCCI) Lưu

211 36 19/08/2017 Đăng bởi : Admin 13 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hồ sơ thị trường Brunei (cập nhật Tháng 03.2018 bởi Ban quan hệ Quốc tế VCCI)

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG BRUNEI Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 (máy lẻ 247) Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Brunei Cập nhật tháng 3/2015 Page 1 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG BRUNEI MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................................................ 2 1. Các thông tin cơ bản .......................................................................................................... 2 2. Lịch sử: .............................................................................................................................. 3 3. Du lịch ................................................................................................................................ 3 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ ............................................................................................................. 3 1. Tổng quan: ......................................................................................................................... 3 2. Các chỉ số Kinh tế: ............................................................................................................. 4 III. QUAN HỆ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM ...................................................... 6 1. Hợp tác kinh tế ................................................................................................................... 6 3. Tình hình đầu tư: ................................................................................................................ 6 4. Triển vọng phát triển quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Brunei ........................... 7 5. Các Hiệp định, thoả thuận đã ký: ....................................................................................... 7 6. Tập quán Kinh doanh: ........................................................................................................ 8 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO, CHÍNH TRỊ VIỆT NAM - BRUNEI .......................................... 8 1. Quan hệ Ngoại giao: .......................................................................................................... 8 2. Quan hệ Chính trị: .............................................................................................................. 8 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI .......................................................................................... 10 VI. ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH............................................................................................................... 10 PHỤ LỤC THAM KHẢO Bảng 1. Xuất khẩu VN – Brunei Bảng 2. Nhập khẩu VN – Brunei Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Brunei Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Brunei Darussalam (B ru nây Đa Rút Sa Lam) Thể chế chính trị: Quân chủ chuyên chế Thủ đô : Bandar Seri Begawan Ngày Quốc khánh: 23 tháng 2 (1984) Đứng đầu nhà nước: Quốc vương kiêm Thủ tướng Sir Hassanal Bolkiah Đứng đầu chính phủ: Quốc vương kiêm Thủ tướng Sir Hassanal Bolkiah Các đảng phái chính trị: National Development Party – NDP Thành viên của các tổ chức quốc tế: ADB, APEC, ARF, ASEAN, C, CP, EAS, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDB, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, ISO (correspondent), ITSO, ITU, NAM, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO Diện tích: 5,765 km2 Đất liền: 5.264 km2, đường bờ biển: 161km2 Khí hậu: nhiệt đới nóng ẩm Tài nguyên: dầu, khí đốt tự nhiên, gỗ… Dân số: 422,675 Tuổi trung bình: 29.3 tuổi Dân tộc: Malay 66.3%, Trung Quốc 11.2%, các dân tộc khác chiếm 22.5% Tôn giáo: Đạo hồi 67%, Phật giáo 13%, Thiên chúa 10% và các đạo khác 10%