Hồ sơ làm đại lý hải quan Lưu

118 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện bên em có nhân viên đã tham gia kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan ngày 26 và 27/11/2016.Kỳ thi đã có kết quả và nhân viên bên em đã đạt ; tuy nhiên để chờ câp chứng chỉ nghiệp vụ khai hai quan thì lâu quá mà bên em đang cần gấp để hoàn thiện hồ sơ làm đại lý hải quan. Vậy bên em có xin được giấy chứng nhận kết quả thi được không? và giấy đó có đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ làm đại lý hải quan được không ạ.

Từ khóa : đại lý hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: công ty tnhh DH  ỏ ư ợLĩnhvực:Hồ sơ HQ, KhácTiêuđề:Hồ sơ đại lý HQCâu hỏi:Gửi anh chị !Hiện bên em có nhân viên đã tham gia kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan ngày 26 và 27/11/2016.Kỳ thi đã có kết quả và nhân viên bên em đã đạt ; tuy nhiên để chờ câp chứng chỉ nghiệp vụ khai hai quan thì lâu quá mà bên em đang cần gấp để hoàn thiện hồ sơ làm đại lý hải quan.Vậy bên em có xin được giấy chứng nhận kết quả thi được không? và giấy đó có đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ làm đại lý hải quan được không ạ.Xin cảm ơn !     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 của Thông tư số 12/2015/TT- BTC ngày 30/01/2015của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, điều kiện để bạn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan là: “9. Kết quả thi:a) Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100 (trừ trường hợp có môn thi được miễn).b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điệntử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Hội đồng thi thông báo, trong thời hạn 15ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi. Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày Hội đồng thi trực tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu đến của bưu điện. Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết. Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi theo quy chế của Hộiđồng và thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi 1 tiếp nhận hồ sơ dự thi.Trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi gửi Giấy chứng nhận điểm thi theo mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư này cho người dự thi có môn thi không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này cho người dự thi theo địa chỉ đăng ký trên Phiếu dự thi. Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hảiquan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.c) Bảo lưu kết quả thi:Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này thì môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu kết quả đến các kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo nhưng không quá 01 năm kể ngày ghi trên Giấy chứng nhận điểm thi.Như vậy, Nếu bạn đọc có kết quả thi cả 3 môn đều đạt yêu cầu, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.Bạn đọc không thể xin giấy chứng nhận kết quả thi.Giấy chứng nhận kết quả thi chỉ cấp cho các trường hợp không đạt yêu cầu 01 trong 03 môn thi để sử dụng cho lần thi sau và có hiệu lực không quá 01 năm kể từ ngày cấpgiấy chứng nhận.Theo quy định tại Điều 6 chương III của Thông tư số 12/2015/TT- BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, điều kiện để bạn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan là: 1. Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan lậphồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan. Hồ sơ gồm:a) Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chụp;c) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.Và khoản 1 điều 9 thông tư này quy định: 1. Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tụchải quan, gồm:a) Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;b) Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;c) Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;2 d) Chứng minh thư nhân dân: 01 bản chụp;đ) Một (01) ảnh 2x3.Các chứng từ bản chụp do giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.Như vậy hồ sơ của bạn đọc để được công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan hồ sơ của bạn đọc yêu cầu bắt buộc phải là chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan của nhân viênkhông thể dùng giấy chứng nhận kết quả thi.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!3