Hồ sơ báo cáo quyết toán, thanh lý hàng gia công Lưu

1119 25 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty mình đang thực hiện hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài Vậy: 1, Hồ sơ báo cáo quyết toán hàng gia công gồm những giấy tờ gì? 2, Đến đầu tháng 3 công ty mình hết hạn hợp đồng, vậy làm thủ tục thanh khoản với hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty May Mặc Minh Anh  ỏ ư ợLĩnhvực:Hồ sơ HQTiêuđề:Hồ sơ quyết toán, thanh lýCâu hỏi:Chào Ad Tư VấnCho mình hỏi mấy vấn đề sau:Công ty mình đang thực hiện hợp đồng gia công với đối tác nước ngoàiVậy:1, Hồ sơ báo cáo quyết toán hàng gia công gồm những giấy tờ gì?2, Đến đầu tháng 3 công ty mình hết hạn hợp đồng, vậy làm thủ tục thanh khoản với hải quanCần những hồ sơ giấy tờ gì?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụtrách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:1. Về báo cáo quyết toán của doanh nghiệp gia công:Thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Loại hình phải báo cáo quyết toán: Các loại hình phải thực hiện báo cáo quyết toántheo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC gồm: Loại hình gia công;Loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK) không có đề nghị hoàn thuế/không thu thuế, trừtrường hợp đã thực hiện hoàn thuế/không thu thuế theo hướng dẫn tại Công văn số16120/BTC-TCHQ ngày 01/11/2015 của Tổng cục Hải quan; Doanh nghiệp chế xuất(gồm loại hình gia công và SXXK).Cách lập báo cáo quyết toán: Doanh nghiệp thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.1 Về số liệu trên biểu mẫu số15/BCQT-NVL/GSQL: doanh nghiệp thực hiện theo quyđịnh tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, điểm 7 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính; điểm 1.b công văn số 1171/TCHQ-GSQLngày 17/2/2016 của Tổng cục Hải quan. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thực hiện:- Đối với loại hình gia công: Doanh nghiệp thực hiện việc lập sổ theo dõi nguyên liệu,vật tư và thành phẩm tương tự các tài khoản 152, 155 quy định tại Thông tư số200/2014/TT-BTC, Thông tư số 133/2016/TT-BTC; trường hợp doanh nghiệp theodõi hoạt động gia công theo trị giá thì cách thức lập báo cáo quyết toán thực hiện nhưđối với loại hình SXXK.Trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp theo dõi chi tiết theo lượnghàng hóa, không theo trị giá thì được kết xuất số liệu theo lượng để báo cáo. Biểu mẫusử dụng để báo cáo quyết toán là biểu mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL trong đó số tiềnđược thay bằng số lượng theo từng chủng loại nguyên vật liệu.Nộp báo cáo quyết toán: Doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn quy địnhtại khoản 1 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Cụ thể: “Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính,người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máymóc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.”2. Thanh khoản hợp đồng gia công:Hiện tại, pháp luật về hải quan không quy định về thanh khoản hợp đồng gia công vớicơ quan hải quan. Việc quản lý hoạt động gia công được thực hiện bằng Báo cáo quyếttoán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính.Đề nghị bạn đọc tham khảo và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan quản lý hợp đồnggia công để được giải đáp cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2