Hiệp định thương mại Việt Nam - EAEU, Nghị định 137-2016-NĐ-CP Lưu

29 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi có nghe nói hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EAEU có quy định ngưỡng áp dụng của biện pháp phòng vệ theo ngưỡng (safeguard trigger), xin cho hỏi chúng tôi tra trong nghị định 137/2016/NĐ-CP (kí ngày 29/09/2016) thì không thấy quy định điều này. Quý cục có thể cho chúng tôi xin thông tin được không ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Integration Point - Malaysia  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Hiệp định thương mại Việt Nam - EAEU, Nghị định 137/2016/NĐ-CPCâu hỏi:Xin chào tổng cục Hải quan,Chúc quý cục một ngày tốt lành!Chúng tôi muốn nhờ tổng cục Hải quan giải đáp giúp thắc mắc sau.Chúng tôi có nghe nói hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EAEU có quy định ngưỡng áp dụng của biện pháp phòng vệ theo ngưỡng (safeguard trigger), xin cho hỏi chúng tôi tra trong nghị định 137/2016/NĐ-CP (kí ngày 29/09/2016) thì không thấy quy định điều này.Quý cục có thể cho chúng tôi xin thông tin được không ạ?Trân trọng cảm ơn,Đỗ Thị Thanh Quý.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/09/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018. Vì vậy, tại Nghị định này không quy định các biện pháp phòng vệ theo ngưỡng (trigger safeguards) chỉ quy định Biểu thuế VN-EAEU FTA để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, điều kiện để áp dụng mức thuế suất VN-EAEU FTA.- Các biện pháp phòng vệ theo ngưỡng được thỏa thuận tại Điều 2.10 của Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên, cụ thể như sau“Điều 2.10. Các biện pháp phòng vệ theo ngưỡng1. Liên minh Kinh tế Á Âu có thể áp dụng một biện pháp phòng vệ theo ngưỡng đối với một số mặt hàng có xuất xứ của Việt Nam được liệt kê trong Phụ lục 2 của Hiệp định này và được nhập khẩu vào trong lãnh thổ của các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu nếu số lượng nhập khẩu trong bất kỳ năm nào vượt quá mức ngưỡng tương ứng của năm đó được quy định trong Phụ lục 2 của Hiệp định này.2. Biện pháp phòng vệ theo ngưỡng sẽ được áp dụng theo hình thức các mặt hàng liên 1 quan bị áp thuế quan tương đương với thuế suất tối huệ quốc bắt đầu từ ngày biện pháp phòng vệ theo ngưỡng có hiệu lực.3. Biện pháp phòng vệ theo ngưỡng sẽ được áp dụng trong một khỏang thời gian không quá sáu tháng.4. Ngoài những trường hợp quy định tại Mục 3 Điều khoản này, nếu số lượng nhập khẩu vượt quá 150% mức ngưỡng theo quy định vào ngày áp dụng biện pháp phòng vệ theo ngưỡng, thời gian áp dụng biện pháp này có thể được kéo dài thêm ba tháng.5. Ủy ban Kinh tế Á - Âu sẽ công bố dữ liệu về khối lượng nhập khẩu liên quan có thể sẵn sàng truy cập được cho Việt Nam. Nếu những Điều nêu tại Mục 1 của Điều này xảy ra, Ủy ban Kinh tế Á - Âu sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản về việc đó. Ủy ban Kinh tế Á - Âu cũng sẽ thông báo bằng văn bản tối thiểu 20 ngày trước khi quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ theo ngưỡng, và 3 ngày sau khi ra quyết định áp dụng, với điều kiện quyết định này có hiệu lực không trước 30 ngày kể từ ngày quyết định được đưa ra và không làm ảnh hưởng đến quyền áp dụng biện pháp này của Liên minh Kinh tế Á Âu. Nếu Liên minh Kinh tế Á Âu quyết định không áp dụng biện phápphòng vệ theo ngưỡng, Liên minh sẽ thông báo bằng văn bản kịp thời cho Việt Nam về quyết định của mình.6. Theo yêu cầu của một trong hai Bên, Bên kia sẽ tham gia kịp thời vào việc tham vấn và/hoặc cung cấp thông tin được yêu cầu với mục đích chứng minh các điều kiện tuân thủ và áp dụng biện pháp phòng vệ theo ngưỡng theo quy định từ Mục 1 đến Mục4 của Điều Khoản này.7. Mỗi ba năm sau ngày Hiệp định có hiệu lực, các Bên sẽ rà soát lại việc thực thi Điều Khoản này và, nếu cần thiết, cùng quyết định sửa đổi Điều Khoản này cũng như Phụ lục 2 của Hiệp định này, phù hợp với Điều Khoản 15.5 của Hiệp định.”Theo Phụ lục 2, cac mặt hàng áp dụng biện pháp phòng vệ theo ngưỡng gồm: Áo khoác có mũ; áo sơ mi, áo choàng; Áo bó, áo chui đầu, gi-lê, áo cài khuy;…Đề nghị bạn đọc tham khảo Hiệp định và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hiệp định này, nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để tìm hiểu thông tin cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2