(AANZFTA) Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - Niu Di lân Lưu

159 32 19/08/2017 Đăng bởi : bichngoc 164 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
(AANZFTA) Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - Niu Di lân

Bình luận

Thông tin bài viết

HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – ÚC – NIU DILÂN (AANZFTA) 2 MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1. Thành lập khu vực Thương mại tự do, các mục tiêu và định nghĩa chung Chương 2. Thương mại hàng hoá Chương 3. Quy tắc xuất xứ hàng hoá Phụ lục về các thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động  Tiểu phụ lục về Yêu cầu dữ liệu tối thiểu – Đề nghị cấp Chứng nhận xuất xứ  Tiểu phụ lục về Yêu cầu dữ liệu tối thiểu – Chứng nhận xuất xứ Chương 4. Thủ tục hải quan Chương 5. Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch Chương 6. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp Chương 7. Các biện pháp tự vệ Chương 8. Thương mại dịch vụ Phụ lục về Dịch vụ Tài chính Phụ lục về Dịch vụ Viễn thông  Tiểu phụ lục về thời gian chuyển đổi Chương 9. Di chuyển thể nhân Chương 10. Thương mại điện tử Chương 11. Đầu tư Phụ lục về Tước quyền sở hữu và Đền bù Chương 12. Hợp tác kinh tế Chương 13. Sở hữu trí tuệ Chương 14. Cạnh tranh Chương 15. Các quy định và ngoại lệ chung 3Chương 16. Các điều khoản thể chế Chương 17. Tham vấn và giải quyết tranh chấp Phụ lục về quy tắc thủ tục cho tố tụng của Uỷ ban Trọng tài Phụ lục về các thủ tục tuỳ chọn cho việc thành lập Uỷ ban Trọng tài Chương 18. Các quy định cuối cùng Phụ lục: Phụ lục 1. Biểu cam kết cắt giảm thuế Phụ lục 2. Các quy tắc cụ thể về sản phẩm Phụ lục 3. Biểu cam kết về các ngành dịch vụ cụ thể Phụ lục 4. Biểu cam kết về di chuyển thể nhân