Hành lý xách tay chất lỏng rượu Lưu

17 0 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Em là du học sinh Nga, sắp tới e sẽ bay từ Nga về Việt Nam. Trong vé máy bay của e có ghi là Baggage Allowance 40kg. Vậy cho em hỏi là 40kg tương đương với 1 hay 2 kiện hành lý ký gửi ạ?. Và mỗi kiên hành lý em được mang bao nhiêu lít rượu ạ (rượu trên 20 độ)?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Trần Đức Hiếu  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập cảnhTiêuđề:Hành lý xách tay ( chât lỏng : rượu)Câu hỏi:Xin chào admin ạ!Em là du học sinh Nga, sắp tới e sẽ bay từ Nga về Việt Nam. Trong vé máy bay của e có ghi là Baggage Allowance 40kg. Vậy cho em hỏi là 40kg tương đương với 1 hay 2 kiện hành lý ký gửi ạ?. Và mỗi kiên hành lý em được mang bao nhiêu lít rượu ạ (rượu trên 20 độ)?Em xin cảm ơn nhiều!!!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: * Quy định về hành lý ký gửi thuộc thẩm quyền của hãng hàng không. Do vậy, với câu hỏi “40kg hành lý tương đương với 1 hay 2 kiện hành lý ký gửi” đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để được giải đáp cụ thể.* Những quy định trong lĩnh vực Hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh:Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014:- Khoản 7, Điều 4: Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.- Điều 54: Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan tạicửa khẩu.2. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh vượt định mức miễn thuế phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Người xuất cảnh, nhập cảnh có thể gửi hành lý vào kho tại cửa khẩu và được nhận lại khi nhập cảnh, xuất cảnh.3. Tiêu chuẩn hành lý, định mức hành lý được miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.* Định mức hành lý miễn thuế đối với người nhập cảnh:- Căn cứ khoản 5, Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:1 “… a.2) Đối với người nhập cảnh:a.2.1) Định mức miễn thuế được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;a.2.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 100.000 đồng thì được miễn thuế đối với cả phần vượt. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm;…”- Căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế:“Điều 3. Định mức hành lý của người nhập cảnhĐịnh mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng của người nhập cảnh như sau:1. Rượu, đồ uống có cồna) Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít;b) Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít;c) Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lítĐối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt làchai) có dung tích lớn hơn dung tích quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này nhưng dung tích vượt không quá 01 (một) lít thì được miễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt quá 01 (một) lít thì phần vượt định mức phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.2. Thuốc láa) Thuốc lá điếu: 200 điếu;b) Xì gà: 100 điếu;c) Thuốc lá sợi: 500 gamĐối với thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế; nếu mang vượt định mức miễn thuế thì phần vượt phải được tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn quy định tại Khoản 5 Điều 59 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.3. Định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi.4. Đồ dùng cá nhân: số lượng, chủng loại phù hợp với mục đích chuyến đi.5. Các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóa quy định tại các Khoản 1, 2, và 4 Điều này (không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩuhoặc nhập khẩu có điều kiện): Tổng trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam.6. Khách nhập cảnh thường xuyên theo quy định tại Khoản 5 Điều 58 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 2 quan không được hưởng định mức hành lý miễn thuế quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và5 Điều này cho từng lần nhập cảnh mà cứ 90 ngày được hưởng định mức hành lý miễnthuế 01 (một) lần.”Đề nghị bạn đọc tham khảo các quy định đã nêu để biết và thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì có thể liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết.Trân trọng!3