Hàng xuất luồng đỏ liên tục Lưu

124 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty TNHH thương mại Thiên Lộc chúng tôi xuất khẩu giấy vàng mã sang Đài Loan, nhưng từ ngày 05/10/2016 đến ngày 18/10/2016 chúng tôi truyền dữ liệu xuất khẩu bị luồng đỏ liên tục. Vật kính đề nghị Tổng cục Hải quan cho phương án giải quyết để không ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu và hoạt động của Công ty chúng tôi.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH thương mại Thiên Lộc  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, KhácTiêuđề:Hàng xuất luồng đỏ liên tụcCâu hỏi:Công ty TNHH thương mại Thiên Lộc chúng tôi xuất khẩu giấy vàng mã sang Đài Loan, nhưng từ ngày 05/10/2016 đến ngày 18/10/2016 chúng tôi truyền dữ liệu xuất khẩu bị luồng đỏ liên tục.Vật kính đề nghị Tổng cục Hải quan cho phương án giải quyết để không ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu và hoạt động của Công ty chúng tôi.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo khoản 2 Điều 16và Điều 17 Luật Hải quan.Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan” và Điều 8, Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!1