Hàng xuất lẻ vào kho Cảng tổng Hợp Bình Dương phân luồng đỏ. Lưu

58 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Vừa qua, Công ty chúng tôi có khai 1 lô hàng xuất lẻ tai Chi Cục Hải quan cửa Khẩu Cảng Phú Mỹ và bị phân luồng đỏ. Công ty chúng tôi thực hiện kiểm hộ tại chi cuc Hải quan Cảng Tổng Hợp Bình Dương. Vậy xin cho hỏi tờ khai xuất luồng đỏ đang trong quá trình làm thủ tục hồ sơ với hải quan Đăng ký để truyền lên cho Hải Quan Kiểm hóa Hộ và sẽ truyền trong ngày vào kho, chưa kiểm hóa hàng. Hàng có được vào kho trước không ạ.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty CPSXKD Thiết Bị chiếu Sáng Thái Bình Dương  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Hàng xuất lẻ vào kho Cảng tổng Hợp Bình Dương phân luông đỏ.Câu hỏi:Vừa qua, Công ty chúng tôi có khai 1 lô hàng xuất lẻ tai Chi Cục Hải quan cửa Khẩu Cảng Phú Mỹ và bị phân luồng đỏ. Công ty chúng tôi thực hiện kiểm hộ tạichi cuc Hải quan Cảng Tổng Hợp Bình Dương.Vậy xin cho hỏi tờ khai xuất luồng đỏ đang trong quá trình làm thủ tục hồ sơ với hải quan Đăng ký để truyền lên cho Hải Quan Kiểm hóa Hộ và sẽ truyền trong ngày vào kho, chưa kiểm hóa hàng. Hàng có được vào kho trước không ạ.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có sở để để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau:Theo khoản 11 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, việc kiểm tra thực tế hàng hóa hộ theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan được thực hiện như sau:1. Sau khi nhận được đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai gửi qua Hệ thống, Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp hai Chi cục Hải quan chưa có kết nối Hệ thống thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện như sau:a) Lập 02 Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V; 02 Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa theo mẫu số 07/PĐNKT/GSQL Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC và gửi kèm 01 tờ khai hải quan (bản chính) trong trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.b) Niêm phong các chứng từ trên và giao người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa để thực hiện việc kiểm tra thực tế.2. Người khai hải quan thực hiện đăng ký thời gian, địa điểm kiểm tra thực tế với Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa.3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn thuế, không chịu thuế hoặc có số tiền thuế phải nộp bằng không hoặc được ân hạn thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan được vận chuyển hàng hóa 1 qua khu vực giám sát hải quan trước khi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống để quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.2