Hàng tạm xuất tái nhập để sửa chữa phụ tùng máy in, đầu in mã vạch Lưu

291 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Trong quá trình nhập phụ tùng máy in ( đầu in mã vạch hiệu Zebra 170X -300dpi/ mã HS -84439990) về để sản xuất, thì sản phảm này bị lỗi kỹ thuật (in không được). Nhà sản xuất yêu cầu chúng tôi gửi qua để bảo trì và sửa chữa. Như vậy, khi chúng tôi làm thủ tục tạm xuất tái nhập đối với mặt hàng này. qui trinh như thế nào, có cần giấy phép gì không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CONG TY CÔ PHẦN SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:hàng tạm xuất tái nhâp để sửa chữa - phụ tùng máy in : đầu in mã vạchCâu hỏi:Kính gửi quý cơ quan Công ty tôi thường nhập đầu in và máy in mã vạch hiệu Zebra và Avery về để SXKD.Trong quá trình nhập phụ tùng máy in ( đầu in mã vạch hiệu Zebra 170X -300dpi/ mã HS -84439990) về để sản xuất, thì sản phảm này bị lỗi kỹ thuật (in không được).Nhà sản xuất yêu cầu chúng tôi gửi qua để bảo trì và sửa chữa.Như vậy, khi chúng tôi làm thủ tục tạm xuất tái nhập đối với mặt hàng này. qui trinh như thế nào, có cần giấy phép gì không ?Rất mong được quý cơ quan hổ trợ hướng dẫn..Chân thành cảm ơn !     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:Về điều kiện, thủ tục tạm xuất tái nhập: Bạn đọc căn cứ vào:- Căn cứ vào Điều 81 và Điều 82 Mục 1 “Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập”- Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” quy định:“1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê theo các hợp đồng sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài. Thủ tục tạm xuất, tái nhập quy định như sau:1 a) Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, khi tạm xuất, tái nhập phải có giấy phép của Bộ Công Thương.b) Các loại hàng hóa khác không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.2. Thời hạn tạm xuất, tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu.3. Hàng hóa tạm xuất quy định tại Điều này được phép nhượng bán, biếu tặng, trả lại khách hàng nước ngoài hoặc dùng làm tài sản để góp vốn vào liên doanh đầu tư ở nước ngoài theo thỏa thuận trong hợp đồng của thương nhân với bên nước ngoài, trừ hàng hóa tạm xuất, tái nhập thuộc Điểm a Khoản 1 Điều này phải có giấy phép của BộCông Thương trước khi thực hiện thỏa thuận với bên nước ngoài. Thủ tục thanh khoảnlô hàng tạm xuất đó giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tạm xuất khẩu.4. Việc thanh toán tiền hàng máy móc, thiết bị thi công, phương tiện vận tải nhượng bán hoặc dùng làm tài sản để góp vốn vào liên doanh đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các quy định hiện hành về đầu tư ra nước ngoài của thương nhân Việt Nam.5. Đối với hàng hóa là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa, bảo hành với điều kiện hàng hóa đó còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu. Thủ tục tạm xuất, tái nhập giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.6. Hàng hóa tạm xuất, tái nhập khi tiêu thụ tại nước ngoài phải thực hiện theo cơ chế quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hiện hành.”Linh kiện máy tính thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào ViệtNam ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ CôngThương. Do đó, khi tạm xuất tái nhập công ty bạn phải có giấy phép của Bộ Công Thương.Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến làm thủ tục tạm xuất để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!2