Hàng tạm nhập tái xuất từ Ý, giao hàng tại Myanmar Lưu

63 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi nhập một quạt phòng nổ từ Ý về, tuy nhiên theo yêu cầu của khách hàng (công ty tại Việt Nam) thì quạt này lắp cho nhà máy của họ tại Myanmar và yêu cầu chuyển hàng sang Myanmar. Ban tư vấn cho chúng tôi hỏi chúng tôi nhập theo hình thức tạm nhập tái xuất được không.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Hai Hai Tám  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Hàng tạm nhập tái xuấtCâu hỏi:Kính gửi ban tư vấn hải quan,Công ty chúng tôi cá vấn đề như sau:Công ty chúng tôi nhập một quạt phòng nổ từ Ý về, tuy nhiên theo yêu cầu của khách hàng (công ty tại Việt Nam) thì quạt này lắp cho nhà máy của họ tại Myanmar và yêu cầu chuyển hàng sang Myanmar. Ban tư vấn cho chúng tôi hỏi chúng tôi nhập theo hình thức tạm nhập tái xuất được không.Kính mong Quý Anh/Chị hỗ trợChúng tôi xin chân thành cám ơn. Trân trọng.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến như sau. Căn cứ vào Điều 89 Thông tư 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2015“Điều 89 .Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu1. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.2. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, có đưa vào khu vực kho bãi thuộc các cảng biển Việt Nam (không đưa vàokho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển hàng hoá), thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan thực hiện như sau:a) Trách nhiệm của thương nhân:Nộp cho Chi cục Hải quan nơi có hàng hóa nhập khẩu chuyển khẩu 01 bộ hồ sơ gồm:a.1) Văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa theo mẫu số 22/CKHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;a.2) Vận tải đơn hàng nhập khẩu: 01 bản chụp.1 b) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu:b.1) Tiếp nhận, kiểm tra bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu chuyển khẩu; b.2) Xác nhận nhập khẩu và ký tên, đóng dấu công chức trên công văn đề nghị của doanh nghiệp;b.3) Giám sát và theo dõi lô hàng chuyển khẩu cho đến khi xuất ra khỏi Việt Nam;b.4) Sau khi hàng hóa xếp lên phương tiện, công chức hải quan giám sát tại cửa khẩu xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa;b.5) Trường hợp hàng hóa chuyển khẩu xuất qua cửa khẩu khác với cửa khẩu nhập nhưng cùng trong hệ thống khu vực cảng biển thuộc địa bàn giám sát của Cục Hải quan thì sau khi hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất, công chức hải quan giám sát xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa; việc giám sát hàng hóa đưa ra, đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư này; b.6) Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện lô hàng chuyển khẩu có dấu hiệuvi phạm thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quyết định kiểm tra thực tế và xử lý theo quy định.c) Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Chi cục Hải quan cửa khẩu hoàn thành việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.3. Hàng hoá được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩuViệt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hoá tại các cảng Việt Nam thì làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam.4. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại cửa khẩu nhập.5. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu thuộc đối tượng được miễn kiểm tra. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư này./Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ bạn đọc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.2