Hàng đã giao kho CFS nhưng quá 15 ngày mới onboad do thay đổi chuyến tàu khác Lưu

52 1 05/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
DN có lô hàng xuất mở ngày 20.4.2017 đã giao vào kho CFS nhưng đến ngày 15.5.2017 mới lên tàu (quá 15 ngày từ ngày mở tk) nguyên nhân do thay đổi chuyến tàu khác. Xin tư vấn giúp DN có cần sửa lại chuyến tàu và ngày ETD để cho lô hàng này đi không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18818:DN có lô hàng xuất mở ngày 20.4.2017 đã giao vào kho CFS nhưng đến ngày15.5.2017 mới lên tàu (quá 15 ngày từ ngày mở tk) nguyên nhân do thay đổi chuyếntàu khác. Xin tư vấn giúp DN có cần sửa lại chuyến tàu và ngày ETD để cho lô hàngnày đi không?Ngày gửi: 06/05/2017 - Trả lời: 12/05/2017Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH ALATAĐịa chỉ: BA CHE-QUANG NINH - Email : HAIAN111@GMAIL.COMVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính quy định: “Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan 1. Các trường hợp khai bổ sung: b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quanthì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quannhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanhtra;” Căn cứ Điểm a.2 Khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định: “3. Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan a) Trách nhiệm người khai hải quan: a.2) Trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm b, điểm c,điểm d khoản 1 Điều này: a.2.1) Đối với những chỉ tiêu thông tin Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thôngquan quy định tại điểm 5 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quankhai nội dung thông tin khai bổ sung trên Hệ thống và nộp các chứng từ liên quan đếnviệc khai bổ sung qua Hệ thống hoặc bằng giấy (01 bản chụp); a.2.2) Đối với những chỉ tiêu thông tin khác, người khai hải quan nộp văn bản đềnghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư nàyvà 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung”.Đề nghị tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướngmắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướngdẫn cụ thể.1