Hạn ngạch (quota) nhập khẩu Hạt Mắc ca (Maccadamia) từ Úc Lưu

296 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Xin hỏi nếu doanh nghiệp tôi muốn nhập khẩu Hạt Mắc ca (Maccadamia) từ Úc về Việt Nam thì có hạn ngạch quota nhập khẩu đối với mặt hàng này không? Nếu có cụ thể như thế nào và có thể tra cứu trực tiếp ở đâu?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Nguyễn Thu Thùy  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập khẩuTiêuđề:hạn ngạch quota nhập khẩuCâu hỏi:Kính gửi Tổng cục Hải quanXin hỏi nếu doanh nghiệp tôi muốn nhập khẩu Hạt Mắc ca (Maccadamia) từ Úc về Việt Nam thì có hạn ngạch quota nhập khẩu đối với mặt hàng này không? Nếucó cụ thể như thế nào và có thể tra cứu trực tiếp ở đâu?Tôi xin cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Doanh nghiệp tham khảo:- Căn cứ vào Phụ lục II, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định: !"#$%&'( %) *( %+,"&'-*.*/!%  0% 12%-3Ụ Ẩ Ậ Ẩ Ộ Ệ Ả"! 4 5" "Ủ Ộ ƯƠA. Hàng hóa xuất khẩu Hình thức quản lý1. a) Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất. a) Thực hiện theo quy định củaLuật Hóa chất và các Nghị địnhquy định chi tiết thi hành. b) Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theoPhụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005của Chính phủ về thực hiện Công ước cấmphát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và pháhủy vũ khí hóa học.b) Thực hiện theo quy định củaNghị định số 100/2005/NĐ-CPngày 03 tháng 8 năm 2005 củaChính phủ. c) Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theoc) Giấy phép xuất khẩu.1 Luật Phòng, chống ma túy và các văn bảnhướng dẫn thi hành).2. Khoáng sản. Ban hành danh mục xuất khẩu cóđiều kiện, quy định điều kiện hoặctiêu chuẩn.3. Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp. Giấy phép xuất khẩu.4. Các loại hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạchdo nước ngoài quy định.(Bộ Công Thương công bố phù hợp với thỏathuận hoặc cam kết quốc tế của Việt Nam vớinước ngoài).Giấy phép xuất khẩu.5. Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy địnhcủa điều ước quốc tế mà Việt Nam là thànhviên, do Bộ Công Thương công bố cho từngthời kỳ.Giấy phép xuất khẩu.6. Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép xuấtkhẩu tự động: Bộ Công Thương công bốdanh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấyphép xuất khẩu tự động cho từng thời kỳ vàtổ chức cấp phép theo quy định hiện hành vềcấp phép.Giấy phép xuất khẩu tự động.B. Hàng hóa nhập khẩu Hình thức quản lý1. Súng bắn dây. Giấy phép nhập khẩu.2. Hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu theo quyđịnh của điều ước quốc tế mà Việt Nam làthành viên do Bộ Công Thương công bố chotừng thời kỳ.Giấy phép nhập khẩu.3. Hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhậpkhẩu tự động: Bộ Công Thương công bốdanh mục hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấyphép nhập khẩu tự động cho từng thời kỳ vàtổ chức cấp phép theo quy định hiện hành vềcấp phép.Giấy phép nhập khẩu tự động.4. Hàng hóa áp dụng chế độ hạn ngạch thuếquan:Giấy phép nhập khẩu theo chế độhạn ngạch thuế quan.2 a) Muối.b) Thuốc lá nguyên liệu.c) Trứng gia cầm.d) Đường tinh luyện, đường thô.Bộ Công Thương cụ thể theo mã số HS đúngtrong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩudanh mục các mặt hàng áp dụng hạn ngạchthuế quan.5. a) Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất. a) Thực hiện theo quy định củaLuật Hóa chất và các Nghị địnhquy định chi tiết thi hành. b) Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theoPhụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005của Chính phủ về thực hiện Công ước cấmphát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và pháhủy vũ khí hóa học.b) Thực hiện theo quy định củaNghị định số 100/2005/NĐ-CPngày 03 tháng 8 năm 2005 củaChính phủ. c) Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theoLuật Phòng, chống ma túy và các văn bảnhướng dẫn thi hành).c) Giấy phép nhập khẩu.6. Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp. Giấy phép nhập khẩu, quy định rõđiều kiện và thủ tục cấp giấy phép.7. Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấyvấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyênngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế.Thực hiện theo quy định củaChính phủ về sản xuất và kinhdoanh thuốc lá.Nguyên tắc quản lý:1. Đối với hàng hóa xuất khẩu theo hạn ngạch do nước ngoài quy định, Bộ Công Thương thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành và Hiệp hội ngành hàng có liên quan để xác định phương thức giao hạn ngạch bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, hợp lý.3