Hải Quan chuyển phát nhanh tạm dừng thông quan các lô hàng tạm xuất tái nhập Lưu

360 3 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi có nhận được thông báo Hải Quan chuyển phát nhanh rằng từ 15/12/2016 HQ sẽ không tiếp nhận xử lý các lô hàng tạm xuất tái nhập Mong cơ quan HQ xác nhận thông tin này, và khi nào mới có quyết định chính thức cho việc có chấp nhận các lô hàng tạm xuất tái nhập không ? Nếu HQ ra quyết định không xử lý các lô hàng tạm nhập tái xuất nữa thì máy móc nhỏ của chúng tôi bị hư trong thời hạn bảo hành , chúng tôi không thể gửi qua đường chuyển phát nhanh để sửa chữa sao ? Liệu chúng tôi có thể biết nguyên do HQ chuyển phát nhanh ra thông báo ngừng giải quyết các lô hàng tạm xuất tái nhập không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CTY TNHH CÔNG NGHỆ AMPLE SUN  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Ý kiến về văn bản chỉ đạoTiêuđề:Hải Quan chuyển phát nhanh tạm dừng thông quan các lô hàng tạm xuất tái nhậpCâu hỏi:Kính gửi cơ quan hải quan,Công ty chúng tôi có nhận được thông báo Hải Quan chuyển phát nhanh rằng từ 15/12/2016 HQ sẽ không tiếp nhận xử lý các lô hàng tạm xuất tái nhậpMong cơ quan HQ xác nhận thông tin này, và khi nào mới có quyết định chính thức cho việc có chấp nhận các lô hàng tạm xuất tái nhập không ?Nếu HQ ra quyết định không xử lý các lô hàng tạm nhập tái xuất nữa thì máy móc nhỏ của chúng tôi bị hư trong thời hạn bảo hành , chúng tôi không thể gửi qua đường chuyển phát nhanh để sửa chữa sao ? Liệu chúng tôi có thể biết nguyên do HQ chuyển phát nhanh ra thông báo ngừng giải quyết các lô hàng tạmxuất tái nhập không ? máy chúng tôi là thiết bị nhỏ , chỉ 10 kgs nhưng giá trị lớn, nếu không gửi chuyểnphát nhanh thì chúng tôi không biết phải gửi với hình thức nào để chi phí thấp nhất và nhanh nhất có thểNếu quyết định này hiệu lực thì không biết doanh nghiệp chúng tôi phải xử lý cácmáy móc thiết bị nhỏ gửi đi để sửa chữa thế nào.Xin trân trong cám ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Về vướng mắc liên quan địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:- Ngày 22 tháng 12 năm 2016 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 3612/HQHCM-GSQL gửi Tổng cục Hải quan "Về việc vướng mắc liên quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh". + Nội dung: * Căn cứ Điều 49 đến Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính: đối với loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất và các loại 1 hình tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập khác thì địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định là Chi cục Hải quan cửa khẩu.* Căn cứ quy định nêu trên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh không phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu nên không được thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa này.* Thực tế, nhu cầu hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng, kịp thời phục vụ hoạt động của doanh nghiệp nên hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khá nhiều.Hiện nay, có một số lô hàng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, để tránh ách tắc hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tạm thời giải quyết như sau:* Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Nếu luồng đỏ thì chuyển Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh kiểm hóa hộ.* Công tác giám sát thực hiện theo quy định.* Thời gian thực hiện nội dung trên đến ngày 31/12/2016 và chỉ thực hiện đối với các lô hàng hiện lưu kho chuyển phát nhanh đến ngày 15/12/2016.Lý do:* Hàng hóa tạm nhập – tái xuất hoặc hàng hóa trước đây đã tạm xuất nay tái nhập đều được chuyển từ Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất sang Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.* Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đều là Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.* Đặc thù về địa điểm, khoảng cách giữa trụ sở Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (tại địa điểm thông quan tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển phát nhanh đường hàng không do Công ty TNHH giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) xây dựng tại số 6, đường Thăng Long, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) và trụ sở Chi cục HQCK sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và khu vực sân đỗ máy bay ga hàng hóa, kho khai thác hàng hóa là không đáng kể.* Có lực lượng Hải quan và An ninh sân bay giám sát, bảo vệ 24/24 và có hệ thống camera giám sát của SCSC và TCS.+ Ý kiến đề xuất: Căn cứ nội dung trình bày trên, do đặc thù của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh và Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Tổng cục Hải quan xem xét hoặc báo cáo cấp thẩm quyền cho phép Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập (được quy định tại Điều 49 đến Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính) gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không.- Ngày 03 tháng 01 năm 2017 Tổng cục Hải quan có Công văn số 16/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh “Về việc địa điểm thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh”. Theo đó, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: “Nhất trí với phương án đề xuất xử lý tạm thời các lô hàng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Cục Hải quan thành 2 phố Hồ Chí Minh tại công văn số 3612/HQHCM-GSQL ngày 22/12/2016”.- Ngày 09 tháng 01 năm 2017 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 50/HQHCM-GSQL gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan “Về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập tại Chi cục Chuyển phát nhanh”. Trong đó có nội dung phát sinh vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh như sau: thực tế hàng tạm xuất – tái nhập, tạm nhập – tái xuất khi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thì địa điểm lưu kho là các kho của các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh (không phải lưu ở các kho hàng trong Sân bay Tân Sơn Nhất như: TCS, SCSC). Vì vậy, nếu chỉ thực hiện theo phương án xử lý tạm thời tại Công văn số 3612/HQHCM-GSQL ngày 22 tháng 12 năm 2016 đối với các lô hàng hiện lưu kho chuyển phát nhanh đến ngày 15/12/2016 thì phát sinh vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng gửi và lưu kho chuyển phát nhanh sau ngày 15/12/2016.Thực tế nhu cầu hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng, kịp thời phục vụ hoạt động của doanh nghiệp nên hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khá nhiều.Để giải quyết vướng mắc này, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp thực hiện theo phương án xử lý tạm thời tại Công văn số 3612/HQHCM-GSQL ngày 22 tháng 12 năm 2016 (không phân biệt hàng hóa lưu kho chuyển phát nhanh trước hoặc sau ngày 15/12/2016). Thời gian thực hiện đến khi có ý kiến trả lời và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan theo đề nghị tại Công văn số 3612/HQHCM-GSQL.Ý kiến đề xuất: Trong khi chờ Tổng cục Hải quan xem xét hoặc báo cáo cấp thẩm quyền cho phép Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập (được quy định tại Điều 49 đến Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính) gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Tổng cục Hải quan cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh như sau:+ Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Nếu luồng đỏ thì chuyển Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh kiểm hóa hộ.+ Công tác quản lý, giám sát hàng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập thực hiện theo quy định.- Ngày 19 tháng 01 năm 2017 Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có Công văn số 104/GSQL-GQ3 gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh “Về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập tại Chi cục Chuyển phát nhanh” phúc đáp công văn số 50/HQHCM-GSQL ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: “Về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạmnhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan tại Điều 49, 50, 51, 52,3