Giấy phép nhập khẩu hóa chất bảng 2 - hyrogen peroxide Lưu

116 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty tôi kinh doanh hóa chất , trong đó có chất hyrogen peroxide 50%. theo tôi được biết thì chất này có trong danh muc bảng 2 . vi vậy cong ty kinh doanh chat nay th phải xin giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng 2 của cục hóa chât. xin quý vị cho tôi hỏi như vậy có đúng không, và nếu đúng thì thủ tục phải làm như thế nào, hồ sơ gồm những gì .

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: cong ty cp sx & tm thuan phong chi nhanh binh duong  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất bảng 2Câu hỏi:kinh chào Quý tư vấn Hải Quanxin tư vấn giúp tôi thắc mắc sau .Công ty tôi kinh doanh hóa chất , trong đó có chất hyrogen peroxide 50%. theo tôi được biết thì chất này có trong danh muc bảng 2 . vi vậy cong ty kinh doanh chat nay th phải xin giấy phép xuất nhập khẩuhóa chất bảng 2 của cục hóa chât. xin quý vị cho tôi hỏi như vậy có đúng không, và nếu đúng thì thủ tục phải làm như thế nào, hồ sơ gồm những gì . thanh thật cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Hydrogen peroxit được phân loại vào nhóm 28.47 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Mặt hàng được phân loại vào nhóm 28.47 thuộc Phụ lục V “Danh mục hóa chất phải khai báo được sửa đổi, bổ sung” ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất”.Do đó, khi nhập khẩu các mặt hàng thuộc nhóm này, công ty bạn phải thực hiện khai báo hóa chất theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương “Quy định về khai báo hóa chất”.Mặt hàng được phân loại vào nhóm 28.47 là loại hóa chất nguy hiểm phải lập Phiếu antoàn hóa chất. Do đó, khi nhập khẩu mặt hàng này, đề nghị bạn đọc liên hệ với Bộ Công Thương (cơ quan quản lý chuyên ngành) để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục khai báo và lập phiếu an toàn hóa chất.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!1 2