Giấy phép nhập khẩu áo túi khí bảo vệ và bình CO2 Lưu

90 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Xin vui lòng cho hỏi là đối với loại áo túi khí và bình Co2 giúp bảo vệ đi xe máy có phải là loại sản phẩm cần có giấy phép nhập khẩu thì mới nhập được hay không Code sản phẩm liên quan đển câu hỏi trên là: Sản phẩm 1: 95069990 Sản phẩm 2: 281121006

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: ERAI ASIA VIETNAM  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Giấy phép nhập khẩu áo túi khí bảo vệ và bình CO2Câu hỏi:Xin chào Cục Hải Quan,Xin vui lòng cho hỏi là đối với loại áo túi khí và bình Co2 giúp bảo vệ đi xe máy có phải là loại sản phẩm cần có giấy phép nhập khẩu thì mới nhập được hay không Code sản phẩm liên quan đển câu hỏi trên là:Sản phẩm 1: 95069990Sản phẩm 2: 281121006Rất mong Quý cơ quan hỗ trợ thông tin để chúng tôi được biết.Xin cám ơn và trân trọng kính chào     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chínhthì không có mặt hàng nào có mã HS là 95069990 và 281121006. Đề nghị bạn đọc kiểm tra lại và nghiên cứu các căn cứ dưới đây để xác định mã HS phù hợp với thực tếmặt hàng nhập khẩu: + Tài liệu kỹ thuật, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng… của hàng hóa;+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”; + Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theoThông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính;+ Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính.1 - Để xác định chính xác mã HS của hàng hóa, trước khi làm thủ tục hải quan công ty bạn có thể gửi hồ sơ tới Tổng cục Hải quan để xin xác định trước mã số hàng hóa. Thủtục xin xác định trước mã HS của hàng hóa được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Chương I Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tàichính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" như sau:“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan1. Hồ sơ xác định trước mã số:a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính…”- Do bạn đọc cung cấp không đầy đủ tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa… của hàng hóa nên Bộ phận tư vấn của Ban biên tập không có đủ căn cứ xác định mã số hàng hóa, vì vậy không có cơ sở để trả lời cụ thể về thôngtin giấy phép, thông tin kiểm tra chuyên ngành mà bạn đọc muốn biết.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2