Giàn lạnh Loại âm trần VRF 4 cửa thổi VRF không bao giàn nóng Lưu

24 1 19/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty tôi sắp nhập khẩu mặt hàng giàn lạnh âm trần 4 cửa thổi VRF không bao giàn nóng, mô tả như sau: Discription: VRF AIR CONDITIONERS (MDV-D56Q4/N1-D INDOOR UNIT) (BRAND:MIDEA) VRF STANDARD FOUR WAY CASSETTE 1.6 TR IDU (N.W.447 KGS), capacity: 3.6kW. Vậy xin cho tôi hỏi nên áp mã HS 84151010: Loại lắp vào tường, cửa sổ,... hay mã HS 84159019: bộ phận loại khác.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18731:Công ty tôi sắp nhập khẩu mặt hàng giàn lạnh âm trần 4 cửa thổi VRF không bao giànnóng, mô tả như sau: Discription: VRF AIR CONDITIONERS (MDV-D56Q4/N1-DINDOOR UNIT) (BRAND:MIDEA) VRF STANDARD FOUR WAY CASSETTE1.6 TR IDU (N.W.447 KGS), capacity: 3.6kW.Vậy xin cho tôi hỏi nên áp mã HS 84151010: Loại lắp vào tường, cửa sổ,... hay mã HS84159019: bộ phận loại khác. Ngày gửi: 20/04/2017 - Trả lời: 27/04/2017Tên doanh nghiệp: MideaĐịa chỉ: - Email : bichlocftu@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tạithời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật(nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tếcủa hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác địnhlà cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.- Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhậpkhẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.- Căn cứ chú hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá thì:Chú giải phân nhóm+ Phân nhóm 8415.10 !"#$!%%& '!()*+,!%%&-.%&/!0!1%&!234!%%&*+,'!((.5.6%!!7!8(/93:;,<=.6>%!,?*@3$!9A'!(,!<!9!?(.5"B.6CC!A!7!8(/7;"B!*+ Phân nhóm 8415.90: - D%&Công ty căn cứ các quy định trên để phân loại phù hợp - Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:1 + Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phântích phân loại hàng hóa.+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hảiquan Thế giới.- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đềnghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên và thực tế hàng hoá là thiết bị hoànchỉnh hay chỉ là các bộ phận riêng lẻ không hoạt động độc lập để thực hiện. Trườnghợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăngký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2