Giám sát hàng hóa qua cổng Khu chế xuất Lưu

47 1 22/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Khi đưa hàng gia công ra vào KCX có bắt buộc phải xác nhận hàng qua giám sát hay không? Nếu có, thì việc không đóng dấu công chức Hải quan lên tờ khai sau khi qua giám sát thì có đúng quy định hay không?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18873:Chúng tôi là doanh nghiệp trong nước, nhận gia công cho một DN nước ngoài ở KCXLinh Trung 1 loại hình E21, E52. Sau khi thông quan tờ khai thì khi đưa hàng ra vàoKCX, chúng tôi trình Hải quan cổng và được đóng dấu "Hàng đã qua cổng LinhTrung 1" mà không có dấu công chức Hải quan. 1. Khi đưa hàng gia công ra vào KCXcó bắt buộc phải xác nhận hàng qua giám sát hay không? Nếu có, thì việc không đóngdấu công chức Hải quan lên tờ khai sau khi qua giám sát thì có đúng quy định haykhông? 2. Trường hợp Hải quan thiếu sót không xác nhận hàng qua khu vực giám sáttrên hệ thống thì DN lấy gì để chứng minh hàng đã qua KV giám sát?Ngày gửi: 23/05/2017 - Trả lời: 24/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhật VũĐịa chỉ: - Email : thanhphong253@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:“Điều 53. Cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu…3. Đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuếquan trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất là tờ khaihàng hóa xuất khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.4. Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy:a) Đối với hàng hóa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là tờ khai hàng hóa xuấtkhẩu đã được thông quan và có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát (ghi ngàytháng năm, ký tên, đóng dấu công chức) của công chức hải quan cửa khẩu xuất. Riênghàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông là tờ khai hàng hóa xuấtkhẩu đã được thông quan và được xác nhận hàng hóa đã thực xuất khẩu;b) Đối với hàng hóa quy định tại khoản 3 Điều này là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đãđược thông quan”.Như vậy, đối với tờ khai hải quan điện tử, việc xác nhận hàng hoá qua khu vực giámsát được thực hiện qua hệ thống, không đóng dấu công chức hải quan lên tờ khai. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.1