Giám định máy móc đã qua sử dụng cho tờ khai tại chỗ Lưu

338 7 03/08/2017 Đăng bởi : minhpd 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Bên A (VN - bên nhận gia công) có mượn 1 số máy móc của bên B (Korea - thuê gia công) để thực hiện HDGC được 2 năm, nay bên B muốn bán số máy móc này cho bên C (VN) để họ nhập đầu tư tạo tài sản cố định và bên A sẽ giao hàng cho C theo chỉ định của B; theo em hiểu giữa A và C sẽ làm tờ khai tại chỗ, nhưng khi bên C nhập máy về có phải làm giám định máy móc theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN không? Số máy móc này được sản xuất năm 2013.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 17376: Bên A (VN - bên nhận gia công) có mượn 1 số máy móc của bên B (Korea - thuê gia công) để thực hiện HDGC được 2 năm, nay bên B muốn bán số máy móc này cho bên C (VN) để họ nhập đầu tư tạo tài sản cố định và bên A sẽ giao hàng cho C theo chỉ định của B; theo em hiểu giữa A và C sẽ làm tờ khai tại chỗ, nhưng khi bên C nhập máy về có phải làm giám định máy móc theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN không? Số máy móc này được sản xuất năm 2013. Ngày gửi: 21/07/2016 - Trả lời: 21/07/2016 Tên doanh nghiệp: KSTech Địa chỉ: Đạo đức, bình xuyên, vĩnh phúc - Email : duyenkt88@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Trường hợp công ty nhập máy móc cũ từ số đã nhập khẩu từ nước ngoài trước đây theo hợp đồng gia công, nay doanh nghiệp khác mua lại với mục đích nhập đầu tư tạo tài sản cố định thì trường hợp này thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đề nghị công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.