Giám định hoá chất dạng lỏng xuất khẩu Lưu

13 1 18/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện khách hàng của chúng tôi chuẩn bị xuất hóa chất dạng lỏng có mã HS: 390720. Hàng hóa sẽ được bơm từ bồn của nhà máy vào container bồn để xuất khẩu. Sau đó bơm hóa chất lỏng vào cont, rồi cân cont đã có hàng và rơ mooc, để xác định trọng lượng hàng cho mục đích khai báo hải quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18874:Hiện khách hàng của chúng tôi chuẩn bị xuất hóa chất dạng lỏng có mã HS: 390720.Hàng hóa sẽ được bơm từ bồn của nhà máy vào container bồn để xuất khẩu. Quy trìnhbơm hàng như sau: cont bồn trước khi bơm hàng sẽ được cân vỏ rỗng và rơ mooc. Sauđó bơm hóa chất lỏng vào cont, rồi cân cont đã có hàng và rơ mooc, để xác định trọnglượng hàng cho mục đích khai báo hải quan.Cho chúng tôi hỏi, như trường hợp của chúng tôi nêu trên. Chúng tôi có thể xác địnhđược trọng lượng hàng hóa, thì có có cần phải có giấy Chứng thư giám địnhlượng như trong điểm d, khoản 1, Điều 12 của Thông tư Số: 69/2016/TT-BTC, ngày06 tháng 05 năm 2016 không. Ngày gửi: 19/05/2017 - Trả lời: 24/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KCTC VINAĐịa chỉ: KCN NHƠN TRACH I, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI. - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày06/05/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hoá chất,khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhậpkhẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu,nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí quy định: Điều 12. Hồ sơ hải quan 1. Hồ sơ hải quan đối với xuất khẩu xăng dầu, hóa chất, khí: a) Tờ khai hàng hóa ….. b) Giấy phép …… c) Giấy chứng nhận…. d) Chứng thư giám định lượng (đối với trường hợp quy định tại Điểm aKhoản 4 Điều 4 Thông tư này): 01 bản chụp. ………Căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 quyđịnh: 4. Xác định lượng xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhậptái xuất; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăngdầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu: Tỷ lệ hao hụt xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất; nguyên liệunhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu phải1 phù hợp với tỷ lệ hao hụt theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. a) Lượng xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất;nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khívận chuyển bằng phương tiện vận tải đường thủy qua cửa khẩu cảng thủy nội địa, cửakhẩu cảng biển căn cứ theo Thông báo kết quả giám định về lượng của Thươngnhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.Trường hợp giữa kết quả giám định và lượng thể hiện trên Hóa đơn, Vận đơn, Hợpđồng có chênh lệch thì xác định như sau: a.1) Nếu lượng chênh lệch nằm trong dung sai của Hợp đồng nhưng không vượtquá tỷ lệ hao hụt theo quy định của Bộ Công Thương: Trường hợp lượng xăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu thể hiện trong Thôngbáo kết quả giám định về lượng có chênh lệch so với lượng xăng dầu, hóa chất, khí,nguyên liệu ghi trên Hóa đơn, Vận đơn, Hợp đồng nhưng phù hợp với dung sai xăngdầu, hóa chất, khí, nguyên liệu ghi trên Hợp đồng do tính chất hàng hóa thì lượngxăng dầu, hóa chất, khí, nguyên liệu để tính thuế là lượng trên Thông báo kết quảgiám định của Thương nhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉđịnh. a.2) Nếu lượng chênh lệch không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a.1Khoản này:Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục đối chiếu các thông tin (lượng, trị giá) trên tờ khaivới Hóa đơn bán hàng (hoặc Phiếu xuất kho), Đơn đặt hàng, Thông báo kết quả giámđịnh về lượng, ý kiến giải trình của Thương nhân để xem xét cụ thể. Căn cứ các quy định trên, trường hợp của Công ty nêu, hồ sơ hải quan phải cóChứng thư giám định lượng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 12 Thông tưsố 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 để cơ quan hải quan làm căn cứ xác định khốilượng, trọng lượng hàng hoá xuất khẩu. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hảiquan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2