Giá tính thuế nhập khẩu Lưu

18 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi có tham khảo 1 số bài về thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua từ nước ngoài. VD đối với hàng hóa là quần áo thì tính thuế nhập khẩu là 20% và 10% VAT. Vậy cho tôi hỏi thuế nhập khẩu tính trên giá niêm yết hay giá hóa đơn vì nhiều hàng hóa mua được với giá khuyến mãi chỉ bằng 1/2 giá niêm yết.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Đào Trường Thọ  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuếTiêuđề:Giá tính thuế nhập khẩuCâu hỏi:Chào các Anh ChịTôi có tham khảo 1 số bài về thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua từ nước ngoài. VD đối với hàng hóa là quần áo thì tính thuế nhập khẩu là 20% và 10% VAT. Vậy cho tôi hỏi thuế nhập khẩu tính trên giá niêm yết hay giá hóa đơn vì nhiều hàng hóa mua được với giá khuyến mãi chỉ bằng 1/2 giá niêm yết.Tôi xin chân thành cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo: Do Bạn đọc không cung cấp thông tin cụ thể nên bộ phận tư vấn không có căn cứ trả lời cụ thể, tuy nhiên Bạn đọc có thể tham khảo thông tin sau:* Việc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu: được quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.“Điều 5. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.2. Phương pháp xác định: Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngayở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Các phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:a) Phương pháp trị giá giao dịch;...Điều 13. Các khoản điều chỉnh cộng...2. Các khoản điều chỉnh cộng:a) Chi phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới. Trường hợp các chi phí này bao gồm các 1 khoản thuế phải nộp ở Việt Nam thì không phải cộng các khoản thuế đó vào trị giá hảiquan của hàng hóa nhập khẩu.b) Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm: ...c) Chi phí đóng gói hàng hóa, bao gồm:...d) Khoản trợ giúp: Trị giá của hàng hóa, dịch vụ do người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá, được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho người sản xuất hoặc người bán hàng, để sản xuất và bán hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam...đ) Phí bản quyền, phí giấy phép theo quy định tại Điều 14 Thông tư này...g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đếncửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên...h) Chi phí bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên.h.1) Trường hợp người nhập khẩu không mua bảo hiểm cho hàng hóa thì không phải cộng thêm chi phí này vào trị giá hải quan;...i) Các chi phí nêu tại điểm g và điểm h khoản này không bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp ở Việt Nam...Điều 15. Các khoản điều chỉnh trừ...2. Các khoản điều chỉnh trừ:a) Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi nhập khẩu hàng hóa bao gồm các chiphí về xây dựng, kiến trúc, lắp đặt, bảo dưỡng hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chi phí giám sát và các chi phí tương tự;...”Do vậy, trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là số tiền bạn đọc thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên. * Việc kiểm tra trị giá hải quan: thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Bạn đọc tham khảo thông tin trên, để được hỗ trợ chi tiết bạn đọc liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được giải đáp.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2