Gia hạn tờ khai tạm xuất tái nhập hàng bảo hành sửa chữa Lưu

1846 21 19/03/2019 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty có tờ khai tạm xuất tái nhập đi bảo hành sữa chữa theo hợp đồng mua bán nhưng đến nay hàng vẫn chưa bảo hành xong nên cần gia hạn thêm thời gian tạm xuất. Vậy có xin làm công văn gia hạn thời gian tạm xuất có được không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Gia hạn tờ khai tạm xuất tái nhập hàng bảo hành sửa chữaCâu hỏi: 21322:Công ty có tờ khai tạm xuất tái nhập đi bảo hành sữa chữa theo hợp đồng mua bánnhưng đến nay hàng vẫn chưa bảo hành xong nên cần gia hạn thêm thời gian tạm xuất.Vậy có xin làm công văn gia hạn thời gian tạm xuất có được không?Ngày gửi: 18/02/2019 - Trả lời: 21/02/2019Tên doanh nghiệp: công ty cổ phần Vinh NamĐịa chỉ: Lô II-3, đường số 13, nhóm CN II, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. TânPhú, TPHCM - Email :sanhhuynh85@gmail.comVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 4 Điều 55 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chínhphủ quy định: “Điều 55. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửachữa4. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập: Thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan khi làm thủ tục tạmnhập, tạm xuất.”- Căn cứ Khoản 2 Điều 84 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 củaBộ Tài chính quy định:“2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50,Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất theo dõi, quản lý lượng hàngtạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuấtđã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tái nhập hoặc chưathực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì cơ quan hảiquan xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có).Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quangiấy (bao gồm cả trường hợp khai trên Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuấtcontainer/bồn mềm rỗng đối với phương tiện quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuấttái nhập quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) thì thủtục tái xuất, tái nhập và theo dõi lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thựchiện trên tờ khai hải quan giấy;…” Như vậy, theo quy định nêu trên thời hạn tạm xuất tái nhập thực hiện theo thỏathuận giữa Công ty với công ty đối tác, do đó trong trường hợp cần gia hạn thêm thời1 gian tạm xuất thì công ty có công văn xin hạn và liên hệ Chi cục nơi đăng ký tờ khaiđể xử lý. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dựkiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2