Gia công lại Lưu

7 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty nhập khẩu NPL để SXXK và có đưa một phần nguyên liệu nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công một số công đoạn của sản phẩm (in, thêu, tráng keo, cắt dập,..) và nhận lại bán thành phẩm này để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài.

Từ khóa : thuê gia công lại

Bình luận

Thông tin bài viết

Gia công lạiCâu hỏi: 23341:Công ty nhập khẩu NPL để SXXK và có đưa một phần nguyên liệu nhập khẩu để thuêdoanh nghiệp khác gia công một số công đoạn của sản phẩm (in, thêu, tráng keo, cắtdập,..) và nhận lại bán thành phẩm này để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu ra nướcngoài. Theo nội dung tại NGHỊ QUYẾT 178/NQ-CP (PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦTHƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2020 - mục 8), như vậy chúng tôi sẽ được miễn thuếnhập khẩu theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩusố 107/2016/QH13 hay phải hay chịu thuế cho phần NPL thuê doanh nghiệp khác giacông đó cho đến khi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi?Ngày gửi: 04/01/2021 - Trả lời: 06/01/2021Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH starite internationalĐịa chỉ: Đồng Nai - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu...2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế: a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc,thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sảnxuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định củapháp luật về Hải quan;...”.- Căn cứ khoản 1 Điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổsung tại khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định:“Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm 1. Hồ sơ hải quan, thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Trường hợp tổ chức, cánhân khác gia công một phần công đoạn trong quá trình sản xuất thì tổ chức, cá nhânnhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu có trách nhiệm thông báo hợpđồng gia công lại và trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lạiphải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩmtheo quy định tại Điều 62 Thông tư này....”1 Theo quy định hiện hành, đối với loại hình SXXK doanh nghiệp được phép đưanguyên liệu nhập khẩu đi gia công lại. Do đó nếu công ty muốn chuyển lượng nguyênphụ liệu đó cho doanh nghiệp khác gia công thì phải thực hiện thủ tục thông báo vớicơ quan Hải quan khi thuê gia công lại trong nước và phải thực hiện thủ tục chuyểnmục đích sử dụng đối với phần nguyên liệu đem đi gia công lại trước khi đưa nguyênliệu đi gia công lại do không thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại Khoản 2Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP do không đáp ứng điều kiện có quyền sở hữuhoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù họp với nguyênliệu,, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu…Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dựthảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 củaChính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu trong đó nội dung dự thảo Nghị định có đề xuất sửa đổi, bổ sungkhoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham giacủa các Bộ ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan. Theo đó, vướng mắc nêu trêncủa Công ty đã được tổng hợp và sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định, đang trìnhChính phủ xem xét, ký ban hành và có hiệu lực.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khaiđể được hướng dẫn cụ thể.2