[FULL] Thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu [221 trang khổ A4] - Phiên bản tháng 11.2018 Lưu

12798 1697 11/03/2018 Đăng bởi : Admin 222 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Thuật ngữ Xuất nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

Tài liệuTiếng Anh chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu-11.2018-Biên tập: Phòng phát hành sách (Trực thuộc Thư Viện Xuất Nhập Khẩu)http://thuvienxuatnhapkhau.vn Thư Viện Xuất Nhập Khẩu Đi đầu trong phát hành tài liệu học tập & nghiên cứu Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNHXUẤT NHẬP KHẨU(Tái bản có chỉnh sửa) Số 46 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội Telephone: 024.36408750 http://thuvienxuatnhapkhau.vn Số 46 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội Telephone: 024.36408750 thuvienxuatnhapkhau.vn TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨUThư Viện Xuất Nhập Khẩu giữ bản quyền phát hành ấn bản này.Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Thư Viện Xuất Nhập Khẩu đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam và Công ước Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ Berne.