[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình H11, Nhập khẩu mặt bích (FLANGE), AWB (Airway bill), Hóa đơn cước, Tờ khai hải quan nhập khẩu HÀNG MẪU không thanh toán, Tờ khai sửa đổi bổ sung Mã miễn giảm thuế VK120 Lưu

971 62 24/12/2018 Đăng bởi : Admin 10 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
[FULL] Bộ chứng từ nhập khẩu loại hình H11, Nhập khẩu mặt bích (FLANGE), AWB (Airway bill), Hóa đơn cước, Thông báo hàng đến, Tờ khai hải quan nhập khẩu HÀNG MẪU không thanh toán, Tờ khai sửa đổi bổ sung Mã miễn giảm thuế VK120

Bình luận

Thông tin bài viết

SAMPLE AGREEMENT The Receiver : FUJIKIN BAC NINH INCORPORATED Address : No14, Street 8, VSIP Bac Ninh, Phu Chan, Tu Son, Bac Ninh, Viet Nam Tel : 84-241-3765371 Represented by : Nguyễn Thị Thu Thủy The Sender : Sanwakinzoku Co.,Ltd. Address : 863 Sama Kuki, Saitama 349-1124 Japan Tel : 81-480-52-0559 Represented by : Mr. TSUKADA The sender agrees to send the receiver following Commodities Article 1: Commodities, Quantity and Price Description Quantity Unit Price (JPY) Amount (JPY) Elbow (SUS 304) 1.5S Ferrule pcs 10 500 5000 Total (JPY) 5000 Article 2: Purpose Of Commodities For Sample purpose No Commercial Invoice The sender The receiver