[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình E42, xuất khẩu Găng tay, hợp đồng 3 bên, Giấy lưu cước (Booking Note), Vận đơn hàng không (AWB), C/O mẫu A, Tờ khai hải quan, Xuất sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất Lưu

4501 183 19/11/2017 Đăng bởi : Admin 11 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình E42, xuất khẩu Găng tay, hợp đồng 3 bên, Giấy lưu cước (Booking Note), Vận đơn hàng không (AWB), C/O mẫu A, Tờ khai hải quan, Xuất sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất

Bình luận

Thông tin bài viết