[FULL] Bộ chứng từ nhập khẩu loại hình E31, nhập khẩu Vòng đệm, Original B/L, Purchase Order, C/O mẫu AK, Giấy báo hàng đến (Arrival Notice), Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu Lưu

2217 94 05/07/2018 Đăng bởi : Admin 23 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
[FULL] Bộ chứng từ nhập khẩu Vòng đệm, Original B/L, Purchase Order, Invoice, Paking List, C/O mẫu AK, Giấy báo hàng đến (Arrival Notice), Tờ khai hải quan loại hình E31 Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết