[FULL] Bộ chứng từ nhập khẩu loại hình E21, nhập khẩu Giả da các loại, Giấy báo hàng đến, Lệnh giao hàng D/O, Danh sách Container đủ điều kiện qua khu vực giám sát, Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài Lưu

3215 113 06/07/2018 Đăng bởi : Admin 17 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
[Tháng 05.2018] Bộ chứng từ nhập khẩu Giả da các loại, Invoice, Packing List, Copy B/L, Delivery Order, Tờ khai hải quan loại hình E21 Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài, Danh sách Container đủ điều kiện qua khu vực giám sát

Bình luận

Thông tin bài viết