[FULL] Bộ chứng từ nhập khẩu loại hình A31. Công văn đề nghị không thu thuế, Tờ khai hải quan E62, Công văn xin mở tờ khai hàng xuất khẩu bị trả lại, Tờ khai hải quan A31. Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại Lưu

969 3 11/03/2019 Đăng bởi : My Van 11 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG 97.000đ
[FULL] Bộ chứng từ nhập khẩu loại hình A31. Công văn đề nghị không thu thuế, Tờ khai hải quan E62, Công văn xin mở tờ khai hàng xuất khẩu bị trả lại, Tờ khai hải quan A31. Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại

Bình luận

Thông tin bài viết