Form đề nghị kiêm hợp đồng phát hành Thư tín dụng của MBBank Lưu

2810 40 05/07/2018 Đăng bởi : Admin 7 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Amount: Currency: USD Amount in figures: 164183.98 Amount in words: One hundred sixty four thousand One hundred eighty threeUS dollars and ninety eight cents only./.

Bình luận

Thông tin bài viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNGKính gửi: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh: Số tham chiếu: 30072014 Ngày: (Chọn ngày)Đơn vị đề nghị: Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1Địa chỉ: Số 135, Phố Hoàng Ngân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà NộiMã khách hàng: Số điện thoại: 844 3976 5086Số fax: 844 3976 5123 Email: tham.nguyen@one.com.vnNgười đại diện: Ông Đặng Anh Phương Chức vụ: Tổng Giám ĐốcCăn cứ Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp hạn mức số ngày Chọn ngày (nếu có)Với mọi trách nhiệm về phần mình, Chúng tôi đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội (dưới đây gọi chung là“MB”) mở Thư tín dụng không huỷ ngang (dưới đây gọi chung là L/C) theo các chỉ thị dưới đây. (1) Issued: by SWIFT (2) Expiry date : (Chọn ngày) (3) Expiry place: USA (4) Advising bank: Full name and address: Bank of AmericaOne Fleet WayMailcode PA6-580-02-30Scranton, PA 18507 SWIFT code: BOFAUS3N Bank account/IBAN: (5) Applicant: (6) Beneficiary: Full name: One Communication Technology Corporation (One Corp) Full name: CIENA Communications, Inc. Address: No. 135 Hoang Ngan, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam Address: 7035 Ridge RoadHanover, MD 21076 Tel/fax: 844 3976 5086/844 3976 5123 Tel/fax: (7) Amount: Currency: USD Amount in figures: 164183.98 Amount in words: One hundred sixty four thousand One hundred eighty threeUS dollars and ninety eight cents only./. Tolerance for total amount: + %/- % Tolerance for total quantity: + %/- % (8) Credit available with: Any bank Nominated bank SWIFT code (if any): By Negotiation Detail: (9) Partial shipment: Allowed (11) Trade term: CIP Noi baiBM/QT/LCNK/MB/10 1/7 Incoterms: 2010 Others (if any): (10) Transshipment: Allowed (12) Shipment: * Place of receipt/taking in charge: USA * Port of loading/airport of departure: Any port in exporting country * Port of discharge/airport of destination: Noi Bai Airport, Hanoi, Vietnam * Final destination/Place of delivery: Noi bai Airport, Vietnam (13) Time of shipment: * Latest date of shipment: (Chọn ngày) * Shipment period: (14) Goods/Services:Telecommunications Equipment as per Limited Reseller Agreement / First P.O. No. 001-14/One-Ciena (15) List of documents to be presented: Signed Commercial Invoices in 3 original(s) and copy(ies). Full set (3/3) of Original Clean shipped on board ocean Bills of lading made out to order of Military Commercial Joint Stock Bank, ... Branch, marked FREIGHT PREPAID (other: ) and notify the applicant with full name and address . Clean Airway bill consigned to Military Commercial Joint Stock Bank, ... Branch, showing actual flight number and date, marked FREIGHT PREPAID (other: ) in original(s) and notify applicant. Dated Cargo Receipt showing shipment date, signed and stamped by both the Beneficiary and the Applicant and certified by Military Commercial Joint Stock Bank, ... Branch, in original(s). Should Cargo Receipt not show shipment date, date of Cargo Receipt shall be considered shipment date. Mutimodal transport document made out to order of Military Commercial Joint Stock Bank, ... Branch, markedFREIGHT PREPAID (other: ) and notify with full name and address. Full set of original of Insurance Policy and/or Certificate in negotiable form blank endorsed for 110 percent of the Invoice value, showing claims payable in Hanoi, Vietnam by a named claims or settling insurance agent located in , Vietnam (with details of full name, address, tel no. and fax no. of this agent) covering: All risks (Institute Cargo Clauses (if any): ICC2009, Clause A - other: ). Certificate of Origin issued by Ciena in 3 original(s) and copy(ies) . Detailed Packing list issued by Ciena in 3 original(s) and copy(ies) . Certificate of Quality and Quantity issued by Ciena in 3 original(s) and copy(ies) . Test/Inspection Certificate issued by in original(s) and copy(ies) . A copy of beneficiary’s declaration on full shipment particulars had been faxed to applicant within day(s) after shipment date. The relative transmission report must be presented. Beneficiary’s certificate certifying that one set of non-negotiable documents mentioned above and 1/3 originalBill of lading (other (if any): ) had been sent directly to applicant by express courier service within day(s) after shipment date. The relative Courier receipt must be presented. Other documents:BM/QT/LCNK/MB/10 2/7 (16) Special conditions: Documents must be presented in English. Documents must show LC no. and date. Unauthenticated alterations are not allowed. Shipment before LC issuing date is not allowed. Handwriting on Certificate of Origin is not allowed, except for signature. Tranferable Credit:Transfering bank (Full name and address): SWIFT code: * T/T reimbursement: Allowed* Charges: All charges of Issuing bank are for account of ApplicantAll charges outside Issuing bank are for account of ApplicantOther: Documents to be presented within 14 days from date of shipment but within the validity of the credit* Confirmation of the Credit: ConfirmConfirming bank (Full name and address): Bank of AmericaOne Fleet WayMailcode PA6-580-02-30Scranton, PA 18507SWIFT code: BOFAUS3N Confirming fee for Beneficiary Reimbursing bank (name and address) (if any): SWIFT code: Reimbursing fees (if any) are for account of Beneficiary* Other conditions: This Credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publicationnumber 600) and the Uniform Rules for Bank - to - Bank Reimbursement, ICC Publication number 725 (Ifany).Cam kết và trách nhiệm của người mở L/C:1. Căn cứ phát hành L/CThư tín dụng này được mở theo Hợp đồng thương mại số ngày (Chọn ngày). Chúng tôi cam kết chịu mọitrách nhiệm về giấy phép, hạn ngạch đối với mặt hàng nhập khẩu trên.2. Nguồn thanh toán LCChúng tôi đề nghị nguồn vốn thanh toán L/C từ các nguồn sau:Ký quỹ: USD Vốn tự có: USD Vốn vay: USD Chúng tôi xin cam kết sẽ tự cân đối nguồn ngoại tệ để thanh toán L/C này. Trường hợp L/C trả chậm, chúng tôicam kết sẽ chuyển đủ số tiền theo trị giá trả chậm trong vòng 03 (ba) ngày làm việc trước ngày đến hạn thanh toánquy định trong L/C hoặc theo thông báo của MB.3. Phí, phương thức thu phíChúng tôi có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc phát hành L/C theo biểu phí quyBM/QT/LCNK/MB/10 3/7