Đổi tên nguyên phụ liệu có phải đăng ký mã NPL mới không? Lưu

266 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi đang nhập khẩu các nguyên liệu thép từ Công Ty TNHH Trung Tâm Gia Công Hà Nội Việt Nam Posco-Vnpc có trụ sở tại Lô D5 KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Hiện nay đối tác của công ty chúng tôi thông báo các mặt hàng thép nhập khẩu bên họ thay đổi về thành phần nên sẽ thay đổi tên hàng. (chi tiết theo file đính kèm)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập sản xuất khẩuTiêuđề:V/v đổi tên nguyên phụ liệuCâu hỏi:Kính gửi Tổng cục Hải quanCông ty chúng tôi đang nhập khẩu các nguyên liệu thép từ Công Ty TNHH Trung Tâm Gia Công Hà Nội Việt Nam Posco-Vnpc có trụ sở tại Lô D5 KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Hiện nay đối tác của công ty chúng tôi thôngbáo các mặt hàng thép nhập khẩu bên họ thay đổi về thành phần nên sẽ thay đổi tên hàng. (chi tiết theo file đính kèm)Xin hỏi công ty chúng tôi có được phép thay đổi tên hàng giữ nguyên mã NPL hay không hay phải đăng ký mã NPL mới? Cơ quan HQ quản lý doanh nghiệp cócần xác nhận cho doanh nghiệp về việc thay đổi này không?Xin trân thành cám ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Về hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu tại chỗ, bạn đọc thực hiện theo quy định tại điểm 2, điều 16, thông tư 38 /2015/TT-BTC: “2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm: a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này; b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán:01 bản chụp.1 Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng….” - Về thủ tục hải quan đề nghị bạn đọc căn cứ theo điểm 5, điều 86, thông tư 38 /2015/TT-BTC: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ “5. Thủ tục hải quan a) Trách nhiệm của người xuất khẩu: a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này; a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định; a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan. b) Trách nhiệm của người nhập khẩu: b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hànhkèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy; b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định; b.3) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan. c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu: Thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này; d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu: d.1) Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; d.2) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá, nếu hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan 2 xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế hàng hoá; d.3) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 20/TKXNTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ.” - Do không đủ thông tin hàng hóa nên chúng tôi không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể. - Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Bạn đọc biết./.3