Áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi Lưu

  • Ngày đăng: 14/10/2018
  • Đăng bởi: Admin
  • 138 4 2 Trang doc
   ơ
Tên: Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   ư
Lĩnh
vực:
Chính sách thuế, Nhập khẩu
Tiêu
đề:
Thuế nhập khẩu ưu đãi
Câu
hỏi:
Bên công ty mình có đặt mua tại Hà Lan 1 bộ thiết bị khoan mẫu đất bằng thủ
công và đã gửi về Hà Nội theo đường hàng không. Vật liệu thiết bị làm bằng kim
loại. Để thông quan công ty phải khai báo thủ tục. Mình tra mã hàng thì thấy đó
là mặt hàng thuộc mã 82075000. Khi tra mã thì thấy mặt hàng này được miễn
thuế nhập khẩu theo nghị đinh 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017. Vậy câu hỏi
là: Với mặt hàng này có được ưu đãi thuế nhập khẩu như đã nêu không?
    ư
Đơn vị phụ
trách:
Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Văn bản liên
quan:
Luật Hải quan số 54/2014/QH13
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
Nội dung trả
lời:
Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như
sau để Công ty tham khảo:
1. Về phân loại
Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định
về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu
kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác
định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt
Nam”;
Do thông tin Công ty cung cấp chưa đủ chi tiết nên cơ quan hải quan không có đủ cơ
sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng.
2. Về mức thuế suất được áp dụng
Căn cứ khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày
06/04/2016 thì
Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước
hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt
Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng
Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ
1
1 of 2

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuế, Nhập khẩuTiêuđề:Thuế nhập khẩu ưu đãiCâu hỏi:Bên công ty mình có đặt mua tại Hà Lan 1 bộ thiết bị khoan mẫu đất bằng thủ công và đã gửi về Hà Nội theo đường hàng không. Vật liệu thiết bị làm bằng kim loại. Để thông quan công ty phải khai báo thủ tục. Mình tra mã hàng thì thấy đó là mặt hàng thuộc mã 82075000. Khi tra mã thì thấy mặt hàng này được miễn thuế nhập khẩu theo nghị đinh 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017. Vậy câu hỏi là: Với mặt hàng này có được ưu đãi thuế nhập khẩu như đã nêu không?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Cục Thuế Xuất nhập khẩuVăn bản liên quan:Luật Hải quan số 54/2014/QH13Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13Nội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:1. Về phân loại Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xácđịnh tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”; Do thông tin Công ty cung cấp chưa đủ chi tiết nên cơ quan hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng. 2. Về mức thuế suất được áp dụngCăn cứ khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nướchoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ 1 quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;Theo đó, trường hợp mặt hàng nhập khẩu được xác định có xuất xứ từ Hà Lan thì được áp dụng mức thuế suất ưu đãi. Công ty có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể nếu còn vướng mắc.Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.Trân trọng./.2