Doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX Lưu

70 2 19/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Công ty B của chúng tôi cho gia công bán thành phẩm lại bên ngoài như vậy có cần mở tờ khai không? 2. Công ty B của chúng tôi thực hiện gia công bán thành phẩm lại ở bên ngoài như vậy có sai pháp luật và thủ tục Hải quan hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18869:Công ty A là một doanh nghiệp chế xuất của nước ngoài đặt tại KCN Loteco -LongBình. Công ty B là công ty nhận gia công hàng hóa cho công ty A. Giữa 2 doanhnghiệp đã kí hợp đồng gia công, 2 doanh nghiệp cũng đã thông báo cho Chi cục Hảiquan KCX Long Bình về địa điểm và các thủ tục cần thiết và cơ quan Chi cục Hảiquan Long Bình đã đồng ý mọi văn bản liên quan về việc thực hiện hợp đồng gia côngnày. Sau 6 tháng hoạt động thì Công ty B có những loại hàng khó mà công ty B khôngtrực tiếp làm được nên thuê các cơ sở gia công ở ngoài gia công lại các chi tiết bánthành phẩm cho công ty B. Sau đó công ty B sẽ thực hiện làm thành phẩm sản phẩmđó xuất trả hàng gia công cho công ty A. Các cơ sở gia công lại của công ty B và côngty B có kí hợp đồng gia công bán thành phẩm, có xuất hóa đơn theo mẫu quản lí củaCục Thuế. Công ty A và công ty B thực hiện mở tờ khai xuất - nhập hàng hóa đầy đủ,thực hiện Báo cáo quyết toán, đăng ký định mức đầy đủ. Vậy:1. Công ty B của chúng tôi cho gia công bán thành phẩm lại bên ngoài như vậy có cầnmở tờ khai không?2. Công ty B của chúng tôi thực hiện gia công bán thành phẩm lại ở bên ngoài như vậycó sai pháp luật và thủ tục Hải quan hay không?3. Nếu trường hợp không đúng thủ tục chúng tôi cần phải làm gì để đúng thủ tục nhànước?Ngày gửi: 20/05/2017 - Trả lời: 22/05/2017Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Đại ThànhĐịa chỉ: R141 Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai- Email : prince131011@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm b khoản 2 điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ quy định:“Điều 32. Quyền, nghĩa vụ của bên đặt và nhận gia công2. Đối với bên nhận gia công:…b) Được thuê thương nhân khác gia công”.Theo quy định trên, công ty B được phép thuê thương nhân khác gia công lại.Căn cứ khoản 1 và khoản 2 điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính quy định:“Điều 62.Thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhânnước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công1 (thuê gia công lại) theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 32 Nghị địnhsố 187/2013/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhânnước ngoài là người làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, báo cáo quyết toán hợp đồnggia công với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiệnhợp đồng gia công này. Tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhânnước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơsở sản xuất của chính tổ chức, cá nhân và của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại;thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công để cơ quan hải quan kiểm tra khi cầnthiết. Thời hạn nộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đigia công lại.2. Hàng hóa giao, nhận giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam với nhau không phải làmthủ tục hải quan”.Như vậy, khi công ty B thuê các cơ sở gia công ở ngoài gia công lại thì không phảilàm thủ tục hải quan nhưng phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về tên, địa chỉtrụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại; thời gian đưanguyên liệu, vật tư đi gia công để cơ quan hải quan kiểm tra khi cần thiết. Thời hạnnộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2