Doanh nghiệp FDI có thể kinh doanh chuyển khẩu không Lưu

910 18 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Doanh nghiệp chúng tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sắp tới chúng tôi có bán hàng qua philipines ( hợp đồng bán) và mua hàng từ china (hợp đồng mua) Xin Quý Cơ quan Hải quan cho chúng tôi hỏi chúng tôi có được phép chuyển thẳng hàng trực tiếp từ trung quốc sang phillipines không ?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TNNH BUHLER FARMILA VN  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Doanh nghiệp FDI có thể kinh doanh chuyển khẩu khôngCâu hỏi:Xin Chào Quý cơ quan Hải quan,Doanh nghiệp chúng tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài.Sắp tới chúng tôi có bán hàng qua philipines ( hợp đồng bán) và mua hàng từ china (hợp đồng mua)Xin Quý Cơ quan Hải quan cho chúng tôi hỏi chúng tôi có được phép chuyển thẳng hàng trực tiếp từ trung quốc sang phillipines không ? Mong quý cơ quan tư vấn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Điều 3 Nghị định 87/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Về thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” quy định:“Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu…2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy địnhcủa pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó’.Do đó, ngoài việc thực hiện chính sách XNK hàng hoá theo mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư, các trường hợp kinh doanh liên quan mua bán trực tiếp hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có Giấy phép phù hợp lĩnh vực, mặt 1 hàng kinh doanh.- Công ty tham khảo quy định về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương “Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn số 6321/BCT-XNK ngày 29/6/2010 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả những doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu chỉ được thực hiện tạm nhập hàng hóa phục vụ các dự án đầu tư tại Việt Nam, không được tham gia kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa và chuyển khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Việt Nam.Do đó, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để có văn bản trả lời cụ thể về quyền kinh doanh chuyển khẩu mặt hàng mà Công ty dự kiến thực hiện.- Khoản 1 Điều 89 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định như sau:“Điều 89. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu…1. Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đếnnước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.”Trường hợp Công ty mua hàng hóa của Công ty của Trung Quốc sau đó bán hàng cho Công ty của Phillipines. Hàng hóa sẽ được chuyển thẳng từ Trung Quốc sang Phillipines không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục Hải quan theo quy định.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng! 2