Doanh nghiệp FDI có được hoạt động chuyển khẩu không? Lưu

550 1 08/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cty có vốn 100% nước ngoài, được hiểu là Doanh nghiệp FDI có thể kinh doanh hàng hoá chuyển khẩu không? Quy định tại Việt Nam có quy định nào không cho doanh nghiệp FDI chuyển khẩu?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18833:Cty có vốn 100% nước ngoài, được hiểu là Doanh nghiệp FDI có thể kinh doanh hànghoá chuyển khẩu không? Quy định tại Việt Nam có quy định nào không cho doanhnghiệp FDI chuyển khẩu?Ngày gửi: 09/05/2017 - Trả lời: 15/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MVM WORLD TRADINGĐịa chỉ: - Email : huynt1393@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 3 và điều 14 Nghị định 87/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013của Chính phủ về thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài“Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dướiđây gọi tắt là thương nhân):Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danhmục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này vàcác văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóakhông phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.…2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công tynước ngoài tại Việt Nam:Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạmvi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này,còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của ViệtNam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.…Điều 14. Chuyển khẩu hàng hóaThương nhân được kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định sau:1. Trừ hàng hóa quy định tại Khoản 2 Điều này, các loại hàng hóa khác đều đượcphép kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu; thủ tục chuyển khẩu qua cửa khẩuViệt Nam giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu…”Do đó, theo khoản 1 đều 3 Nghị định 87/2013/NĐ-CP thì thương nhân được hiểulà thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài mới thực hiện kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được quy định tại điều 14 ở trên.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2