Doanh nghiệp chế xuất mua hàng từ công ty nội địa thì có chịu thuế hay không? Lưu

237 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Khi Doanh nghiệp chế xuất mua hàng từ công ty nội địa thì những mã hàng này có chịu thuế hay không? và khi xử phạt thuế vì tồn thanh khoản dương, những mã này có tính thuế phạt hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Đào Xuân Quyền  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuếTiêuđề:Đối tượng không chịu thuếCâu hỏi:Xin tổ tư vấn giải đáp giúp tôi thắc mắc sau : theo Điều 2, ĐIều 3 Chương 1 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định những đối tượng chịu/ không chịu thuế xuất-nhập khẩu thì hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan sẽ chịu thuế. Vậy khi Doanh nghiệp chế xuất mua hàng từ công ty nội địa thì những mã hàng này có chịu thuế hay không? và khi xử phạt thuế vì tồn thanh khoản dương, những mã này có tính thuế phạt hay không? Xin cám ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:* Về thủ tục hải quan: Tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu" quy định:1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòngvà sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bánhàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá.1 2. Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan.* Về Chính sách thuế: Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu" quy định về đối tượng chịu thuế thì “Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế,kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước” thuộc đối tượng chịu thuế.* Về xử phạt thuế do hồ sơ thanh khoản chênh lệch dương:Về số lượng nguyên phụ liệu tồn có nguồn gốc nhập khẩu theo hồ sơ thanh khoản chênh lệch dương là do nhiều nguyên nhân như: do Công ty khai báo định mức cao hơn định mức thực tế sử dụng, dẫn đến khi thanh khoản số lượng tồn trên hồ sơ thanh khoản; hoặc thực hiện xuất khẩu ít hơn so với khai báo (khai báo nhiều nhưng thực tế xuất khẩu ít) … vì vậy, tuỳ theo từng trường hợp vi phạm mà Cơ quan Hải quan sẽ xem xét xử lý khác nhau. Trường hợp phải ấn định thuế thì cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế để xem xét ấn định Như vậy, trường hợp số nguyên phụ liệu chênh lệch so với hồ sơ thanh khoản nếu do khai báo định mức cao hơn định mức thực tế sử dụng, dẫn đến khi thanh khoản số lượng tồn so với trên hồ sơ thanh khoản thì đối chiếu trường hợp của Công ty với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định 127/2013NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định: Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế đối với hành vi vi phạm sau: “Khai tăng định mức sản xuất sản phẩm gia công; định mức sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu so với thực tế sử dụng”Trên đây là ý kiến trao đổi của Bộ phận tư vấn Ban biên tập, câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết, cụ thể quy trình giải quyết thực tế, đề nghị bạn đọc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký làm tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2