Doanh nghiệp chế xuất bán sản phẩm vào thị trường nội địa Lưu

351 8 13/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, chuyên xuất khẩu các mặt hàng nhựa ra nước ngoài. Nay công ty có dự định bán sản phẩm vào thị trường nội địa, nhưng trong giấy phép kinh doanh thì không đăng ký quyền phân phối hàng hóa vào thị trường nội địa.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18684:Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, chuyên xuất khẩu các mặt hàng nhựa ra nướcngoài. Nay công ty có dự định bán sản phẩm vào thị trường nội địa, nhưng trong giấyphép kinh doanh thì không đăng ký quyền phân phối hàng hóa vào thị trường nội địa.Vậy cho chúng tôi hỏi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có cần phải đăng kýthêm các quyền phân phối hàng hóa vào thị trường nội địa không? Chúng tôi có thamkhảo Hải quan quản lý doanh nghiệp về việc bán sản phẩm của doanh nghiệp chế xuấtvào nội địa thì Hải quan có hướng dẫn phải nộp thuế cho nguyên phụ liệu đầu vào thìmới được bán sp vào nội địa, nhưng tham khảo hướng dẫn của các Chi cục Hải quankhác thì nhận được câu trả lời là DNCX được phép bán hàng vào thị trường nội địa,không phải nộp thuế NPL đầu vào mà doanh nghiệp nội địa nộp các loại thuế cho sảnphẩm của DNCX bán. Vậy cho chúng tôi xin được hướng dẫn trường hợp trên?Ngày gửi: 14/04/2017 - Trả lời: 19/04/2017Tên doanh nghiệp: MegatecĐịa chỉ: KCN THANG LONG II - HUNG YEN - Email : phuonggl1985@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về việc bán sản phẩm của DNCX vào thị trường nội địa.Việc tiêu thụ sản phẩm do công ty sản xuất đối với doanh nghiệp chế xuất, đề nghịcông ty căn cứ Giấy phép đầu tư được cấp và quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị địnhsố 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khuchế xuất và khu kinh tế để thực hiện đúng theo mục tiêu kinh doanh:“Điều 1. sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định 29/2008/NĐCP ngày 14/03/2008 củaChính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 164/2013/NĐCP ngày12/11/2008 của Chính phủ ngày 12/11/2013:...:...5... Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý củadoanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thươngmại. ...”2. Về chính sách thuếCăn cứ khoản 2 điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 2. Đối tượng chịu thuế2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chếxuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quyđịnh tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từdoanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi1 thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu vào thị trường trong nước”.- Căn cứ khoản 1 điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 9. Thuế suất 0%1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng,lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hànghoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợpkhông áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cánhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cánhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nướcngoài theo quy định của pháp luật….”Theo các quy định trên, khi DNCX xuất bán hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa thìDNCX phải làm thủ tục, kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế địa phương. Đồngthời, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, GTGT theo quy định khinhập khẩu hàng hoá mua từ doanh nghiệp chế xuất.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2