Doanh nghiệp chế xuất bán linh kiện đặt gia công Lưu

13 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất cấu kiện dập, sản xuất và lắp ráp máy in. Công ty chúng tôi có thuê doanh nghiệp nội địa gia công một số chi tiết nhựa - vỏ máy in - nguyên liệu để sản xuất các chi tiết này do Công ty chúng tôi cấp cho DN nội địa.

Bình luận

Thông tin bài viết

Doanh nghiệp chế xuất bán linh kiện đặt gia côngCâu hỏi: 23380:Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất cấu kiện dập, sản xuất và lắp rápmáy in. Công ty chúng tôi có thuê doanh nghiệp nội địa gia công một số chi tiết nhựa -vỏ máy in - nguyên liệu để sản xuất các chi tiết này do Công ty chúng tôi cấp cho DNnội địa. Do công ty thành viên tại nước ngoại thiếu một số chi tiết mà chúng tôi đangđặt gia công cho sản xuất nên đặt vấn đề đặt hàng mua chi tiết này từ Công ty. Vậychúng tôi có được phép xuất khẩu-bán hàng chi tiết đặt gia công nói trên không? Nếuđược thì thủ tục hải quan thực hiện như nào?Ngày gửi: 15/01/2021 - Trả lời: 21/01/2021Tên doanh nghiệp: TKR Manufacturing VietnamĐịa chỉ: Lô C4, KNC Bá Thiện 2, xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc- Email : dt_duyen@vn.tkrgp.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 2 điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chínhphủ quy đinh:“Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bảnquyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự ánđầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng đăng ký nhận đầu tư, văn bảnquyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.”- Căn cứ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửađổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2020 quyđịnh: “50. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 74. Quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất,trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặckhông thực hiện thủ tục hải quan:…”Như vậy, công ty phải thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quyđịnh của Giấy đăng ký đầu tư. Trường hợp công ty xuất bán hàng hóa sau gia côngcho nước ngoa2o phải phù hợp phù hợp ngành nghề, mục tiêu quy định tại Giấy chứngnhận đầu tư được cấp.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2