Doang nghiệp FDI khai loại hình E31 có được áp dụng Công văn 2381-TCHQ-GSQL ngày 10-04-2017 của Tổng cục Hải quan Lưu

112 2 12/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI, nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E31, công ty có được nộp C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu (E31), khi Công ty xin chuyển tiêu thụ nội địa (A42) và C/O còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan A42, thì được xem xét áp dụng mức thuế suất theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đó

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18703:Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI, nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E31,công ty chúng tôi có được áp dụng theo Công văn 2381/TCHQ-GSQL ngày10/04/2017 của Tổng cục Hải quan hay không ? Nghĩa là, công ty có được nộp C/O tạithời điểm đăng ký tờ khai ban đầu (E31), khi Công ty xin chuyển tiêu thụ nội địa(A42) và C/O còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan A42, thì được xemxét áp dụng mức thuế suất theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đóNgày gửi: 13/04/2017 - Trả lời: 21/04/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Bình Dương - Email : nnk.thu.asti@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Tham khảo công văn 2473/TCHQ-GSQL ngày 13/04/2017 của Tổng cục Hải quan thìcác Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện tiếp nhận và kiểm tra C/O theo quyđịnh trong trường hợp các doanh nghiệp lựa chọn nộp C/O cho lô hàng nhập khẩu tạithời điểm nhập khẩu nguyên liệu. Trường hợp doanh nghiệp xin chuyển loại hình từđối tượng miễn thuế, không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế, doanh nghiệp đãnộp C/O tại thời điểm nhập khẩu lô hàng và C/O còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờkhai hải quan chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì sẽ được xem xétáp dụng mức thuế suất theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đó.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1