DNCX xuất trả vật tư đóng gói cho nhà cung cấp nước ngoài không thanh toán Lưu

541 5 21/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Phần bao bì vật tư đóng gói này chúng tôi không có nhu cầu sử dung, nhà cung cấp có nhu cầu tái sử dung nên đề nghị chúng tôi xuất trả cho họ (hình thức không thanh toán) thay vì vứt rác thải tại Việt nam.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18738:Chúng tôi là DNCX có nhập khẩu nguyên liệu sản xuất từ nhà cung cấp nước ngoài(loại hình E11). Để đóng gói nguyên liệu xuất khẩu cho chúng tôi, nhà cung cấp cầndùng 1 số loại bao bì, vật tư đóng gói (như pallet, lõi nhựa cuộn dây điện...). Phần baobì vật tư đóng gói này chúng tôi không có nhu cầu sử dung, nhà cung cấp có nhu cầutái sử dung nên đề nghị chúng tôi xuất trả cho họ (hình thức không thanh toán) thay vìvứt rác thải tại Việt nam. Câu hỏi xin tư vấn là: Thủ tục hải quan để có thể thực hiệnviệc xuất trả bao bì, vật tư đóng gói này như thế nào? Khi làm thủ tục hải quan nhậpnguyên liệu, chúng tôi có cần khai báo phần bao bì vật tư đóng gói này không? Nếucần thì cách thức khai báo như thế nào? Ngày gửi: 22/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: SDVN CO., LTDĐịa chỉ: KCN Đại an, tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Email : hienlt@sdvn.sws.co.jpVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủquy định:“Điều 49. Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thứcquay vòng tạm nhập, tạm xuất.1. Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng bao gồm:a) Container rỗng có hoặc không có móc treo;b) Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng;c) Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác” . Như vậy, đối với bao bì, vật tư đóng gói (Pallet, lõi nhựa cuộn dây điện...) công tykhai báo theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất. Theo đó, khi làm thủ tụcnhập khẩu nguyên liệu, công ty phải khai báo bao bì,vật tư đóng gói này tách riêng tờkhai với hàng hóa đi kèm. Hồ sơ thủ tục tạm nhập tái xuất theo phương thức quayvòng thực hiện theo quy định tại điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Cụ thể:“…2. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. Trườnghợp thương nhân với bên đối tác thỏa thuận kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất thìtrước khi hết thời hạn đã đăng ký, người khai hải quan có văn bản thông báo và nộpkèm văn bản thỏa thuận gia hạn tạm nhập, tạm xuất cho Chi cục Hải quan nơi làmthủ tục. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký, nếu thương nhân chưa tái xuất,tái nhập hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật...4. Hồ sơ hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo, phương thức quay vòngkhác quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này tạm nhập - tái xuất:1 a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đườnghàng không, đường sắt: 01 bản chụp;c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.5. Hồ sơ hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòngkhác quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này tạm xuất - tái nhập:a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;b) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.6. Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòngkhác quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 5Chương này.7. Địa điểm làm thủ tục hải quan:a) Đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng quy định tại Điểma, Điểm b Khoản 1 Điều này: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu;b) Đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác quy định tạiĐiểm c Khoản 1 Điều này: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cụcHải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuấtkhẩu”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2