DNCX thực hiện chuyển máy móc và nguyên vật liệu về chi nhánh cùng tỉnh không là DNCX Lưu

48 2 24/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Như vậy, trường hợp này Công ty chúng tôi khi chuyển máy móc và nguyên vật liệu cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh để gia công thì có phải thực hiện thủ tục hải quan không?

Từ khóa : DNCX và chi nhánh

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18576:Công ty SK là Công ty TNHH một thành viên (Doanh nghiệp chế xuất 100% vốnnước ngoài) tiến hành thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở cụm công nghiệptrong cùng tỉnh . Tuy nhiên, chi nhánh này không được ưu đãi về chế xuất do chínhsách của Cụm công nghiệp. Mục tiêu hoạt động của chi nhánh: gia công bảng mạchđiện tử (giống trụ sở chính). Chi nhánh này sẽ gia công cho các đơn hàng của trụ sởchính, và trụ sở chính sẽ điều chuyển máy móc , nguyên vật liệu vào chi nhánh. Nhưvậy, trường hợp này Công ty chúng tôi khi chuyển máy móc và nguyên vật liệu chochi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh để gia công thì có phải thực hiện thủ tục hảiquan không? Nếu thực hiện thủ tục hải quan, hướng dẫn cho Công ty chúng tôi thựchiện theo loại hình tờ khai nào và thuế có phải chịu không?Trường hợp nếu chi nhánh không được hạch toán phụ thuộc thì khi đó chi nhánhchúng tôi sẽ hạch toán độc lập và thủ tục để điều chuyển máy móc, nguyên vật liệu từtrụ sở chính (DNCX) theo loại hình thuê gia công vào chi nhánh sẽ thực hiện theo loạihình tờ khai nào và thuế có phải chịu không? Ngày gửi: 25/03/2017 - Trả lời: 30/03/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SKĐịa chỉ: Bắc Ninh - Email : trangnguyen.neu.vn@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 và khoản 3 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính quy định:“Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địagia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khácgia công1. Hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa chothương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương này; b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địađể gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa. Trường hợp đưa hàng hoá từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành,sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hoá thì phải đăng ký tờ khai mới để thay đổimục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này....3. Đối với hàng hoá do DNCX thuê DNCX khác gia công:DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quankhi giao, nhận nguyên liệu, vật tư phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công”.1 Do chi nhánh được thành lập (có hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lâp) khôngphải là DNCX nên khi công ty (DNCX) thuê công ty chi nhánh gia công thì thực hiệnthủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Theo đó, DNCX không phải thực hiện thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vàonội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa. Công ty chi nhánh phảithực hiện thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nướcngoài quy định tại mục 2 chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Căn cứ khoản 1 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng giacông được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì đểđóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuấtkhẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình gia công hàng hóa xuất khẩu nhưng khôngtrực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa, bao gồm cả trường hợp bên nhận gia công tựnhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng gia công;b) Hàng hóa nhập khẩu không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà chỉdùng làm hàng mẫu;c) Máy móc, thiết bị nhập khẩu được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiệngia công;d) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công hoặc đóng chungvới sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài được thểhiện trong hợp đồng gia công hoặc phụ lục hợp đồng gia công và được quản lý nhưnguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công;đ) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm gia công xuất khẩu đượcthể hiện trong hợp đồng gia công hoặc phụ lục hợp đồng gia công và được quản lýnhư nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công;e) Hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tếđã tiêu hủy.Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để gia công được sử dụng làm quà biếu, quà tặng thìthực hiện miễn thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.Hết thời hạn thực hiện hợp đồng gia công, hàng nhập khẩu để gia công không sửdụng phải tái xuất. Trường hợp không tái xuất phải kê khai nộp thuế theo quy định;g) Sản phẩm gia công xuất khẩu.2 Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trongnước có thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu phải chịu thuế đối với phần trị giá nguyênliệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo thuế suất của nguyênliệu, vật tư”.Như vậy, công ty chi nhánh được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu đểgia công và sản phẩm gia công xuất khẩu. Trừ trường hợp sản phẩm gia công xuấtkhẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì khi xuấtkhẩu phải chịu thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trongsản phẩm xuất khẩu theo thuế suất của nguyên liệu, vật tư.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3