DNCX thay đổi mục đích sử dụng của NVL nhập khẩu Lưu

255 4 17/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy theo quy định, bên em có được tận dụng NVL như vâỵ làm vật tư tiêu hao và chỉ sử dụng trong nội bộ nhà máy không? Trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng của nguyên vật liệu để sử dụng nội bộ, tư vấn giúp bên em loại hình tờ khai, chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18757:Công ty là DNCX 100% vốn của Nhật Bản.1. Trước đây, có nhập nguyên liệu sản xuất theo loại hình tờ khai E11. Hiện nay, có 1số mặt hàng (ví dụ: băng dính) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, do đó, dự định tậndụng để sử dụng làm vật tư tiêu hao trong nhà máy và không đưa vào định mức củasản phẩm xuất khẩu. Vậy theo quy định, bên em có được tận dụng NVL như vâỵ làmvật tư tiêu hao và chỉ sử dụng trong nội bộ nhà máy không? Trường hợp được chuyểnđổi mục đích sử dụng của nguyên vật liệu để sử dụng nội bộ, tư vấn giúp bên em loạihình tờ khai, chính sách thuế đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng.2. Cty có nhập khẩu một số loại hóa chất về làm nguyên vật liệu sản xuất và phải làmthủ tục khai báo hóa chất hoặc xin giấy phép nhập khẩu tiền chất khi nhập khẩu. Saukhi nhận hàng, bên em phát hiện có 1 số mã hóa chất (có giấy phép khai báo hóa chấthoặc giấy phép nhập khẩu tiền chất do Cục Hóa chất- bộ công thương cấp) bị hỏng vàkhông thể đưa vào sản xuất; do đó, bên em dự định sẽ làm thủ tục tiêu hủy. Vậytrường hợp này, bên em có cần xin phê duyệt từ các cơ quan cấp giấy phép nhập khẩucho việc tiêu hủy các hàng hóa chất trên không?3. Ctyvà bên đối tác có cho mượn thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cho mượn thiết bị đãhoàn thảnh thủ tục tạm xuất và bàn giao hàng hóa cho bên bên mượn thiết bị. Trườnghợp, bên mượn thiết bị đã nhận hàng về nhà máy và sơ xuất quên không mở tờ khaitạm nhập trong thời hạn quy định; vậy bên mượn thiết bị có tiếp tục được làm thủ tụcHải quan tạm nhập cho lô hàng trên không? Hiện tại, có quy định nào giới hạn về thờigian tối đa không được mở tờ khai tạm nhập sau khi tờ khai tạm xuất đã hoàn thànhthủ tục không? Ngày gửi: 18/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Inoac Việt NamĐịa chỉ: Lô 36, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phốHà Nội - Email : thuylt@inoac.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Chuyên đổi mục đích sử dụng nguyên liệu sản xuất: - Căn cứ công văn số 293/GSQL-GQ2 ngày 14/02/2017 của Cục Giám sát quản lýtrả lời cho Cục Hải quan Đồng Nai về báo cáo quyết toán đối với vật từ tiêu hao: Tại khoản 2 Điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu, hàng chế xuất baogồm "nguyên liệu, vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất sản phẩmxuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hoá thành sản phẩm hoặc không cấu thànhthực thể sản phẩm". Theo đó, vật tư tiêu hao nhập khẩu dùng cho nhà xưởng, máy1 móc được sử dụng vào quá trình sản xuất, gia công hàng xuất khẩu phải thực hiệnbáo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC . Căn cứ quy định trên, đối chiếu với trường hợp Công ty nêu nguyên liệu sản xuấttheo loại hình tờ khai E11, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, định tận dụng để sử dụnglàm vật tư tiêu hao trong nhà máy, nếu số vật tư này được sử dụng vào quá trình sảnxuất, gia công hàng hoá xuất khẩu thì vẫn phải đưa vào báo cáo quyết toán theo quyđịnh tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC như đối với nguyên liệu nhập loại hìnhSXXK. Do đó, Công ty không phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quyđịnh tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. 2. Tiêu huỷ nguyên liệu sản xuất là hoá chất đã nhập khẩu (có Giấy phépnhập khẩu tiền chất): Khi tiêu huỷ nguyên liệu sản xuất đã nhập khẩu theo Giấy phép, Công ty khôngcần xin phê duyệt từ cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu loại hìnhE11, bị hỏng không đưa vào sản xuất được, khi tiêu huỷ nguyên liệu theo quy địnhĐiều 72 Thông tư 38/2015/TT-BTC để thực hiện đúng quy định về tiêu huỷ nguyênphụ liệu: “Điều 72. Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm 1. Thủ tục tiêu hủy thực hiện như thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa,phế liệu, phế phẩm gia công quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này. 2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phếphẩm theo đúng quy định của pháp luật”. - Thủ tục huỷ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Thôngtư 38/2015/TT-BTC như sau : “3. Thủ tục hải quan d) Tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam: d.1) Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyênliệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trongđó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiệnviệc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; d.2) Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phếphẩm theo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của tổchức, cá nhân. - Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính quy định: “Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa2 1. Nguyên tắc thực hiện: …d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, ngườinộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”. Căn cứ quy định nêu trên hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàngxuất khẩu, không sử dụng được và phải tiêu hủy, thì Công ty tiến hành làm thủ tụcchuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21, kê khai nộp đủ tiền thuế nhậpkhẩu, GTGT và tiền phạt (nếu có) trên tờ khai mới. 3. Quy định về thời hạn tạm xuất tái nhập: Trường hợp Công ty cho đối tác mượn thiết bị để phục vụ sản xuất hình thứctạm xuất, tái nhập quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Công ty đã làmthủ tục tạm xuất thì tiếp tục theo dõi là làm thủ tục tái nhập đúng thời hạn quy định.Bên mượn thiết bị không phải làm thủ tục tạm nhập. Về thời hạn tạm xuất tái nhập thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 50 Nghịđịnh số 08/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: “5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéodài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thửnghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báocho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất. Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa táixuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty tham khảo thêm quy định về quản lý, theo dõi tờ khai hải quantạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập theo khoản 2 Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50,Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất theo dõi, quản lý lượnghàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống. Quá thời hạn tạm nhập, tạmxuất đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tái nhập hoặcchưa thực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì cơ quanhải quan xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có). Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quangiấy (bao gồm cả trường hợp khai trên Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuấtcontainer/bồn mềm rỗng đối với phương tiện quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuấttái nhập quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) thì thủtục tái xuất, tái nhập và theo dõi lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thựchiện trên tờ khai hải quan giấy;3