DNCX thay đổi địa điểm nhà máy Lưu

37 2 30/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
chúng tôi là DNCX nằm trong khu chế xuất, nay vì thu hẹp hoạt động sản xuất nên công ty chúng tôi có thuê địa điểm khác để tiếp tục hoạt động, chúng tôi có tiếp tục được áp dụng là DNCX hay không? khi thay đổi địa chỉ nhà xưởng có phải làm thủ tục thanh lý MMTB, NVL hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18625:chúng tôi là DNCX nằm trong khu chế xuất, nay vì thu hẹp hoạt động sản xuất nêncông ty chúng tôi có thuê địa điểm khác để tiếp tục hoạt động, chúng tôi có tiếp tụcđược áp dụng là DNCX hay không? khi thay đổi địa chỉ nhà xưởng có phải làm thủ tụcthanh lý MMTB, NVL hay không?Ngày gửi: 31/03/2017 - Trả lời: 04/04/2017Tên doanh nghiệp: Cty Sunrise VNĐịa chỉ: TPHCM - Email : kiennp@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 và 2 điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chínhphủ quy định:“1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuếquan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanhnghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong vănbản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thựchiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.2. Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn vách với lãnh thổ bên ngoàibằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra,giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan có chức năng liên quan”.Như vậy, DNCX được quy định trên Giấy chứng nhận đầu tư theo các thông tin đãđăng ký (lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh, địa chỉ nhà xưởng....). Khi có bấtkỳ sự thay đổi về các thông tin đã đăng ký, công ty phải báo cáo cơ quan đăng ký đầutư có thẩm quyền, cơ quan hải quan và các cơ quan có chức năng liên quan. Việc xemxét công ty tiếp tục được áp dụng là DNCX khi thay đổi địa chỉ nhà xưởng thuộc thẩmquyền của cơ quan đăng ký đầu tư. Đề nghị công ty liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư cóthẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.Trường hợp công ty được tiếp tục áp dụng chính sách DNCX thì máy móc, thiết bị,nguyên liệu vật tư được tiếp tục sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của côngty.Trường hợp công ty không được tiếp tục áp dụng chính sách DNCX thì thủ tục xử lýnguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 78Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể:“Điều 78. Xử lý tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệpchuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chínhsách doanh nghiệp chế xuất và ngược lại1. Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chínhsách DNCX:1 a) DNCX thực hiện xác định tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu còn tồn khovà đề xuất biện pháp xử lý với cơ quan hải quan;b) Cơ quan hải quan, DNCX thực hiện thủ tục hải quan theo từng biện pháp xử lý;c) Thời điểm thanh lý và xác định tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu thựchiện trước khi doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2