DNCX nhập NVL để sản xuất hàng bán vào nội địa Lưu

182 7 26/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất hiện đang sản xuất sản phẩm điện tử để xuất đi nước ngoài. Hiện nay có doanh nghiệp Việt Nam muốn mua sản phẩm của chúng tôi để tiêu thụ trong nước.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18775:Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất hiện đang sản xuất sản phẩm điện tử để xuất đinước ngoài. Hiện nay có doanh nghiệp Việt Nam muốn mua sản phẩm của chúng tôiđể tiêu thụ trong nước.1. Doanh nghiệp chế xuất được phép bán sản phẩm của mình vào thị trường nội địa?và khi nhập NVL để sản xuất SP này chúng tôi làm thủ tục nhập khẩu NVL theo loạihình nào? Có phải xin giấy phép liên quan đến quyền xuất nhập khẩu không?2. Chúng tôi có phải nộp thuế thuế NK và VAT cho số NVL này không? - Nếu phảiđóng thuế NK và VAT cho NVL thì khi bán sản phẩm ra nội địa thì chúng tôi khôngphải làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ nữa mà chỉ phát hóa đơn bán hàngcho DN nội địa. - Nếu không phải đóng thuế NK và VAT cho NVL thì khi bán sảnphẩm ra nội địa chúng tôi sẽ làm thủ tục XNK tại chỗ, trong đó DN nội địa sẽ phảiđóng thuế NK và VAT cho sản phẩm như nhập từ nước ngoài? Chúng tôi có còn nghĩavụ thuế gì nữa không? Chúng tôi có phải theo dõi tách riêng số NVL này với số NVLsử dụng cho sản phẩm xuất khẩu không?3. Trường hợp công ty nhập khẩu NVL, sản xuất SP để xuất khẩu nhưng sau đóchuyển đổi mục đích sử dụng đưa hàng vào nội địa thay vì xuất đi nước ngoài, khichuyển đổi mục đích sử dụng, nếu chúng tôi làm thủ tục hải quan và nộp thuế NK vàVAT cho NVL tạo ra sản phẩm này thì sản phẩm đó khi bán ra cho DN nội địa sẽkhông phải làm thủ tục HQ nữa có đúng không?Ngày gửi: 27/04/2017 - Trả lời: 05/05/2017Tên doanh nghiệp: LT Vietnam Co LtdĐịa chỉ: KCN Vân Trung, Bắc Giang - Email : jenny.luu@pglox.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về việc bán sản phẩm của DNCX vào thị trường nội địa.Việc tiêu thụ sản phẩm do công ty sản xuất đối với doanh nghiệp chế xuất, đề nghịcông ty căn cứ Giấy phép đầu tư được cấp và quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị địnhsố 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khuchế xuất và khu kinh tế để thực hiện đúng theo mục tiêu kinh doanh:“Điều 1. sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định 29/2008/NĐCP ngày 14/03/2008 củaChính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 164/2013/NĐCP ngày12/11/2008 của Chính phủ ngày 12/11/2013:...:...5... Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý củadoanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thươngmại. ...”1 Như vậy DNCX được phép bán sản phẩm do DNCX sản xuất vào thị trường nội địamà không phải xin giấy phép liên quan đến quyền xuất nhập khẩu. Loại hình nhậpkhẩu nguyên liệu từ nước ngoài để sản xuất sản phẩm của DNCX là E112. Về chính sách thuếCăn cứ khoản 2 điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 2. Đối tượng chịu thuế2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chếxuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quyđịnh tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từdoanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phithuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu vào thị trường trong nước”.- Căn cứ khoản 1 điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 9. Thuế suất 0%1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng,lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hànghoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợpkhông áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cánhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cánhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nướcngoài theo quy định của pháp luật….”Theo các quy định trên, khi DNCX xuất bán hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa thìDNCX không phải kê khai nộp thuế xuất khẩu nhưng phải kê khai nộp thuế GTGT vớicơ quan Thuế địa phương. Đồng thời, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhậpkhẩu, GTGT theo quy định. Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản3 điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.3. Thủ tục hải quan bán sản phẩm vào nội địa:Căn cứ khoản 2 điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 74. Nguyên tắc chung...2. Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủcác loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhậpkhẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hảiquan”.2 Theo quy định trên, trường hợp công ty mua hàng từ nước ngoài đã nộp đầy đủ cácloại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩutheo quy định thì khi trao đổi, mua bán trong nội địa chính hàng hoá đó thì không phảilàm thủ tục hải quan. Trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu (đã nộp đầy đủ cácloại thuế) về sản xuất sau đó bán sản phẩm ra nội địa thì vẫn phải làm thủ tục hải quan(trừ trường hợp được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan theoquy định tại khoản 1 điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC)Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3